14-07-2024
 
 
 
  :: Ana Menü
 
 
 
Duyurular
AKIL IÇIN YOL BIRDIR

(THERE IS but
ONE WAY for REASON)
       
(linkleri SAG TIKLAYIN
                                 lütfen)

Sn.Soner YALÇIN'dan 
dikkate değer bir yazı: 
Edebiyatla 
               Ahmaklaştırma
https://www.sozcu.com.tr/
2021/yazarlar/soner-yalcin
/edebiyatla-ahmaklastirma
-6335565/
 


Önerdigimiz sayfalar:
M. SAID ÇEKMEG?L 
anisina
https://www.facebook.com/
groups/35152852543/?mul
ti_permalinks=1015385
0899667544&notif_t=grou
p_highlights&notif_id=147
2405452361090
Nuri BiRTEK
                kardeşimizin
(facebook sayfasından 
              ilginç tespitler)
https://www.facebook.
com/nuri.birtek
Raci DURCAN
                  kardeşimizin
(facebook sayfasından
             ilginç tahliller)
https://www.facebook.com
/raci.durcan?fref=tsMesut TORAMAN
                   karde?imizin
(facebook sayfas?ndan
dikkate de?er görüntüler)
https://www.facebook.
com/mesut.toraman.52

M. Selami Çekmegil 
                          kimdir!

    ____________________
BU SITE
    Selami ÇEKMEG?L’in
Yegenleri:
    Melike TANBERK ve 
    Fatih ZEYVELI'nin
 beyaz.net ekibi ile birlikte
      M.Said ÇEKMEGIL 
  an?sina ARMAGANIDIR!  


   Anasayfa arrow Güncel Yazılar arrow MEKDAV
MEKDAV PDF Yazdır E-Posta
Kullanıcı Oylama: / 13
KötüÇok iyi 
Yazar Dr.Sami GÖREN (Hukukçu)   
22-08-2008
MEKDAV – MAHRUMLARLA EKONOMİK KÜLTÜREL DAYANIŞMA VAKFI
Dr. Sami GÖREN (Hukukçu)


MEKDAV (Mahrumlarla Ekonomik Kültürel Dayanışma Vakfı) 1996’dan beri Özevler Mahallesi 45. Sokak No: 22/A Yenimahalle ANKARA adresinde faaliyet gösteren, faaliyet ve hizmetleri ile bir çok hayırlara vesile olan bir kuruluş. MEKDAV’ı tanıtmaya çalışacağız. MEKDAV Başkanı Sayın Süleyman ARSLANTAŞ’ın verdiği bilgileri Sizlerle paylaşacağız.

Vakıf, fertlerin menkul ve gayrimenkul bir kıymeti, varlığı; harici hiçbir tesir, baskı, mecburiyet olmaksızın sırf kendi rıza, rey ve girişimi ile şahsi mülkiyetinden çıkarıp hayır ve hizmet amacıyla, yine kendileri tarafından tayin olunan hayır, şart ve hizmetlerin ifası için ebedi olarak tahsis etmesidir.
Vakfedilen şey ferdi mülkiyetten çıktığına göre, mülkiyet hakkının gerek kendisine ve gerekse haleflerine temin edeceği her türlü hak ve menfaatler, toplumun menfaatine-faydasına tahsis edilmiş demektir. Herhangi bir menkul ve gayrimenkulun tahsis edilmesi ile o varlık şahsi mülkiyetten çıkar, “hükmi şahsiyet” mülküne girer. (Bkz, daha geniş bilgi için: Hukuki İslamiyye ve Islahatı Fıkhiyye Kamusu, cilt: 4, sh:297. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Dergisi, cilt:19)

İslami geleneğimizde ve bizlerin toplumsal geleneğimizde fevkalade çeşitli vakıf hizmetleri vardır. Bunlardan bazılarını paylaşırsak; mesela Hz. Peygamber (a.s.) zamanında ilk vakıf işlemi, Hz. Ömer (r.a.) Hayber’de hissesine düşen ‘Kasım’ adlı pek kıymetli bir hurmalığı Hz. Peygamber’in (a.s.) tavsiyesi üzerine vakfetmesidir. Keza bunu Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ali ve diğer sahabenin vakfiyeleri takip etmiştir. Ve yine Emeviler, Abbasiler ve Osmanlı dönemlerinde vakfiyeler fevkalade artış kaydetmiştir.

Vakıf hizmetinde dikkat edilecek en önemli husus ya da vakıfların en faydalısı; en devamlı olanıdır, günün ihtiyacına en çok cevap verebilenidir. Bu cümleden olarak günümüzde gerçekten üç önemli hizmet alanı öne çıkmakta; öğrenciler, hasta ve hasta yakınları, işsizlik nedeniyle evine yiyecek-içecek götüremeyen, kirasını ödeyemeyen dar gelirli ya da hiç geliri olmayan aileler.

Özellikle Osmanlı döneminde, ecdadımızın yapmış olduğu vakıf hizmetlerinin çeşitliliğine baktığımız zaman yukarıdaki tespitlerimizin isabeti de ortaya çıkacaktır. Kanuni Sultan Süleyman başta olmak üzere, ondan önce ve sonra oluşturulan vakıflar arasında hizmet bağlamında; dul kadınlar, düşkünler, kimsesiz fakirlerin ölülerini kaldırma, sahiplerinden korkan köle ve cariyelerin dertlerine deva bulma, kışın kar bastırdığında kuşların ve diğer hayvanların yiyeceklerinin temin edilmesi, süt anneleri bulmak, yetim ve fakir çocukları okutmak ve hatta suya giden çocukların destiyi kırmaları halinde desti paralarının ödenmesi için bile paralar ve mallar vakfedilmiştir.

Yeryüzünde, daha çok İslam coğrafyasında yaygın olan vakıf anlayış ve hizmetinin elbette Kur’an’da önemli bir dayanağının da olduğu muhakkak. Kur’an adeta bu hususu teşvik edercesine; “Allah, rızkta kiminizi diğerlerine üstün tutmuştur. Üstün kılınanlar, ellerinin altında bulunanların rızklarını vermezler; oysa rızkta hepsi eşittir. Allah’ın nimetini bile bile inkar mı ediyorlar?(Kur’an:16/71)

Özetle,

Yüce İslam dini fakir, hasta, ihtiyaç sahibi olanlar ve yolculara hizmet bağlamında vakıf kurumlarını teşvik etmiştir. Anadolu ve Balkanları gezdiğimizde ecdadımızın bu bağlamdaki sayısız hizmet birimlerini görürüz.

MEKDAV da kısaca bu ilkeler çerçevesinde kurulmuş olup, bugün için sahibi olduğu menkul ve gayrimenkul varlıkları “hükmi şahsiyet” konumundadır.

MEKDAV’IN KURULUŞ TARİHÇESİ
Ankara Yenimahalle’de Onkoloji Hastanesi bulunmaktadır. Bu hastaneye genelde “yeşil kart” tabir edilen karta sahip olanlar ile dar gelirliler gelmekte veya havale edilmektedir. Elbette adı geçen hastane neredeyse Türkiye’nin en büyük ONKOLOJİ hastanesi olsa da nihayetinde belirli bir kapasitesi vardır. İşte zaman zaman gelen hasta ve hasta yakınları bu kapasiteyi zorlamakta; hatta bazen bir hastanın yanı sıra tüm aile bireyleri de gelmektedir. İşte bu hasta ve yakınları çoğu zaman zor koşullar altında hastanenin bahçesinde ya da civarda uygun buldukları bir yerde yemek ve yatma ihtiyaçlarını gidermektedir. Tabi ki, bu durum dışarıdan bakıldığında hiç de hoş bir manzara arz etmemektedir. Buna şahit olan bazı duyarlı insanlar, bir vakıf kurmaya karar vermişler. 1996’da  Mustafa GÖK (emekli), Hayati AYDIN (esnaf), Yücel İLHAN (esnaf), Görgün ÖZCAN (avukat) MEKDAV’ı kurmuşlar. Vakıf 1996’dan beri faaliyet gösteriyor.

MEKDAV Başkanı Sayın Süleyman ARSLANTAŞ’ın verdiği bilgiye göre;

“Vakıf merkezi mülkü, Mahmud Arslantaş tarafından satın alınmış ve Vakfa bila ücret tahsis edilmiştir.

Aşevi ise, Vakfın bankadaki hesabında biriken mevduattan ve hayır sahiplerinin katkılarıyla satın alınmış olup,  Vakfın tapulu mülküdür.

Aşevi, 2006-2007 yılı içersinde toplam;

606 gün, hasta ve refakatçileri için açık tutulmuş.

Bu süre zarfında 45 bin 182 kişiye yemek verilmiş.

Bu rakam, günde ortalama 75 kişiye tekabül etmektedir.

Aşevinin ekmek ihtiyacı Karşıyaka Ekmek Fırını sahiplerince karşılanmaktadır. Bu da her ay vakfa ortalama 450-500 YTL  katkı demektir.

İhtiyaç sahiplerine 461 kişiye erzak dağıtılmıştır.

Somalili göçmenlere ve Çeçen öğrencilere 500 kg et, 200 kg. pirinç, 50 kg. makarna, 50 kg. yağ verilmiş ve yine ihtiyaç sahiplerine 22.240 adet ekmek dağıtılmıştır.

Yol ve ilaç  parası olarak 5350 YTL. verilmiştir.

Ayrıca hastalardan ihtiyacı olanlara imkan dahilinde koltuk değneği, tekerlekli sandalye ve oksijen tüpü temin ettik.

Bütün bunlardan sonra, Şubat 2008 ayı sonu itibariyle vakfımızın bankadaki parası:  2.296.42 YTL    ve  449 EURO’dur.

Onkoloji Hastanesi ile Dr. Sami Ulus Çocuk hastanesine yatmakta olan lösemili çocuklara hediyelerle, ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Keza hasta çocukların refakatçilerine muhtelif giyecek, gecelik v.s. verilmiştir. Onkoloji hastanesine ayrıca 2 televizyon ile bir adet buzdolabı verilmiştir.” 

MEKDAV’IN AMACI
Vakıf Tüzüğü’nün 3. maddesine göre;

“Vakfın amacı: Tüm mahrumlara ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik ve hukuki yardımları yapıp dayanışmayı sağlamaktır.

Vakfımız tüzüğünde yazılı faaliyet alanları hususunda bugüne kadar muhtelif hizmetler üretmiştir; bunlardan başlıcalarını şöyle özetlememiz mümkündür:

Özellikle bölgemizde bulunan ONKOLOJİ Hastanesine gelen ihtiyaç sahibi hasta ve hasta yakınlarının yemek, yatak ve yol masrafı başta olmak üzere muhtelif ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmıştır. Vakfımıza ONKOLOJİ Hastanesi Baştabibliği vasıtasıyla yönlendirilen tüm hasta ve hasta yakınlarına hiçbir ayırım gözetmeksizin yukarıda ifade edilen hizmetleri sunmuştur. Ayrıca aşevimize gelen hiçbir fakir, hasta ve ihtiyaç sahibi geri gönderilmemiştir.

Daha önce, yani vakfımız kurulmadan evvel ONKOLOJİ Hastanesine gelen hastalar yemek ve barınak noktasında ciddi sıkıntılar içerisindeydi. Ama bugün için fevkalade hijyenik koşullara uygun olarak tanzim edilmiş ve yine ülkemiz insanının ortalama damak zevki de dikkate alınarak her gün en az üç çeşit yemek hazırlanmakta ve bu yemekler ihtiyaç sahiplerine bir ‘misafir kabulü’ içerisinde takdim edilmektedir.

Yemeklerin hazırlanmasında koşulumuz, yapılan yemeği bizler yani yöneticiler kendi evimizde ya da bir başka yerde yiyebileceğimiz lezzet ve hijyenik vasatın teminidir. Bu yüzden de yemeklerin pişirilme aşamasından, yemek sonrası bulaşıkların yıkanmasına kadar aşevimiz en az bir ya da iki görevli tarafından denetime tabidir. Bu konuda vakfımızda yemek yiyen bayan ve erkeklere zaman zaman, memnuniyetleri ve şikayetleri sorulur. Onların istek ve arzuları en kısa zamanda pratiğe yansıtılır; çünkü vakıf hizmetimizin öznesi hasta ve hasta yakınlarıdır. Onların memnuniyeti ancak bizleri, ürettiğimiz hizmetle mutlu etmektedir. Keza insanın mutluluğunu, memnuniyetini hedef almayan her hizmeti eksik ve yararsız hizmet olduğu hususu ön kabulümüzdür.

Aşevimiz tabii ki, yalnızca hastaneye gelen hasta yakınlarına hizmet vermemekte; bunun yanı sıra bölgemizdeki fakir ya da işsiz ailelere de ‘sefertası’ usulüyle hizmet vermektedir. Yine vakfımız kurucu ve yöneticilerinin muktesep kültürleri itibariyle fakir ve miskin tarifinde ortak kanaat sahibidirler. Bu cümleden olarak FAKİR; geliri, giderini karşılayamayandır. MİSKİN ise, kendisini besleyebilecek ya da hayatın idamesi için ihtiyaç duyulan hiçbir şeyi karşılama yetisine (akli ve fiziki olarak) sahip olmayan insan demektir.

Bunların da ötesinde ‘yolda kalmışlar’ ifadesinde tarifini bulan ve memleketinde varlıklı olduğu halde, gurbette ihtiyacını karşılayamayan insanlarımız da vakfımızın hizmet verme kapsamına girmektedir. Bu insanlar, kendilerinin beyanı dikkate alınarak vakfımızın aşevinden istifade edebildikleri gibi ‘SILA’ larına kavuşabilmeleri için de yol masrafları vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

Özetle, vakfımız hasta ve hasta yakınlarına ve yine fakir, miskin ve yolda kalmışlara yönelik olarak üç boyutlu hizmet üretmekte; yemek, barınak ve yol masrafı olmak üzere.

Barınak konusuna da kısaca değinirsek; bu konudaki hizmetimiz de öncelikle 64 yataklı ve her türlü hijyenik koşullara sahip ZEYTİNDALI DERNEĞİ’nin misafirhanesinden bedelsiz olarak yararlanılmaktadır. Şayet adı geçen misafirhanenin kapasitesi dolu ise civarda bulunan bedelli pansiyonlardan istifade etmekteyiz ve gelen misafirlerimizi buralara yönlendirerek masraflarını vakıf olarak karşılamaktayız.

Sonuç olarak, son yıllarda yapılan bu ve benzeri hizmetler sonucu itibariyle ONKOLOJİ Hastanesi başta olmak üzere bölgemize gelen fakir, miskin, hasta ve hasta yakınlarının ‘yemek ve barınak ihtiyacı içerisindeyim’ mazeretini büyük ölçüde ortadan kaldırdığımızı ifade edebiliriz.”

MEKDAV’IN FAALİYETLERİ
Vakıf Tüzüğü’nün 4. maddesine göre;

“Vakfın faaliyetleri: Vakıf amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

A) Mahrum olanlara maddi ve manevi yardımlarda bulunur.

B) Vakıf aracılığıyla yiyecek, giyecek, kitap, defter vs. ayni ve nakdi yardımları toplar ve dağıtır.

C) Vakıf mahrumlarının korunup kollanması için her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur.

D) Vakıf amacı doğrultusunda seminer, sempozyum, konferans, panel, açık oturum, ödüllü-ödülsüz yarışmalar vb. etkinlikler düzenler. Sergiler açar, film, video, tiyatro vb. etkinliklerde bulunur.

E) Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı veya teyp ve video  kasetleri  halinde yayınlar.

F) Kişilerin maddi ve manevi haklarını zedeleyen sosyal, kültürel, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirir; ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır ve bunların sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara bildirir, gerekli tedbirlerin alınmasını takip eder.

G) Maddi ve manevi hiçbir karşılık beklemeksizin mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü  maddi, manevi  ve hukuki yardımlarda bulunur.

H) Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için ticari, eğitsel, tıbbi, istişari vb. işletme ve birimleri kurar ve işletir. Bu faaliyetleri için gerekli olan uzman ve personeli istihdam eder yetiştirir.

İ)  Vakıf amacı doğrultusunda çalışan kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

J)  Vakıf merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, alıp-satılabilir.

K) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için kaynak yaratmak maksadıyla her türlü imalat ve ticaret işletmeleri kurar, kurulu bulunanlara ortak olabilir. İthalat ve ihracat vb. faaliyetler içinde bulunur.

L) Vakıf amaçları doğrultusunda ruhi ve bedeni gelişmeyi sağlamak için eğitici kamplar, spor salonları, kültür merkezleri, psikoterapi  ve rehabilitasyon merkezleri açar ve işletir.

M) Vakıf eğitsel beceriyi  geliştirmek  için dil, dikiş-nakış, bilgisayar üniversiteye hazırlık ve takviyeli ders kursları,  Kur-an kursları düzenler.

N) Vakıf amaçları doğrultusunda özel kreş, anaokulu, ilk ve ortaokul, lise dengi okullar açılabilir.

O) Vakfın amaçlarından birini veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya  Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.”

MEKDAV Yöneticileri
 ASİL ÜYELER

    1-  Süleyman Arslantaş   Başkan

    2-  B. Aziz Sakin             Başkan Yardımcısı

    3-  Nevin Aydın               Başkan Yardımcısı

    4-  Hayati Aydın             Sekreter

    5-  İsmail Buğdaycı         Muhasip

    6-  Nihat Bayam             Üye

    7-  Filiz Sakin                 Üye

YEDEK ÜYELER

    1-  Mahmut Erdoğmuş

    2-  Zeynep Toprak

    3-  Adnan Oktay

 DENETİM KURULU

ASİL ÜYELER

     1-  Mustafa Gök

     2-  Osman Yaşar Çelik

     3-  Muharrem Akcan

 YEDEK ÜYELER

     1-  İzzet Düşün

     2-  Saliha Oktay

 İCRA YETKİSİ

      1-  Celal Sancar

      2-  Hayati Aydın

      3-  Zeynep Toprak

YARDIM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
T. VAKIFLAR BANKASI  162 / DEMETEVLER ŞUBESİ

MEKDAV (MAHRUMLARLA EKONOMİK KÜLTÜREL DAYANIŞMA VAKFI)

TÜRK LİRASI HESAP NO: 2020574

EURO HESAP NO: 4020576

POSTA ÇEKİ: 5183997  YENİMAHALLE/ANKARA

Yorum

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler.
Lütfen hesabınıza giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

< Önceki   Sonraki >


Advertisement

Kullanıcı Girişi
Ziyaretçi Sayısı
115956476 Ziyaretçi
 
www.beyaz.net