18-07-2024
 
 
 
  :: Ana Menü
 
 
 
Duyurular
AKIL IÇIN YOL BIRDIR

(THERE IS but
ONE WAY for REASON)
       
(linkleri SAG TIKLAYIN
                                 lütfen)

Sn.Soner YALÇIN'dan 
dikkate değer bir yazı: 
Edebiyatla 
               Ahmaklaştırma
https://www.sozcu.com.tr/
2021/yazarlar/soner-yalcin
/edebiyatla-ahmaklastirma
-6335565/
 


Önerdigimiz sayfalar:
M. SAID ÇEKMEG?L 
anisina
https://www.facebook.com/
groups/35152852543/?mul
ti_permalinks=1015385
0899667544&notif_t=grou
p_highlights&notif_id=147
2405452361090
Nuri BiRTEK
                kardeşimizin
(facebook sayfasından 
              ilginç tespitler)
https://www.facebook.
com/nuri.birtek
Raci DURCAN
                  kardeşimizin
(facebook sayfasından
             ilginç tahliller)
https://www.facebook.com
/raci.durcan?fref=tsMesut TORAMAN
                   karde?imizin
(facebook sayfas?ndan
dikkate de?er görüntüler)
https://www.facebook.
com/mesut.toraman.52

M. Selami Çekmegil 
                          kimdir!

    ____________________
BU SITE
    Selami ÇEKMEG?L’in
Yegenleri:
    Melike TANBERK ve 
    Fatih ZEYVELI'nin
 beyaz.net ekibi ile birlikte
      M.Said ÇEKMEGIL 
  an?sina ARMAGANIDIR!  


   Anasayfa arrow Temel Konular arrow EHLİ SÜNNET AKAİDİNDEN GÜLDESTE
EHLİ SÜNNET AKAİDİNDEN GÜLDESTE PDF Yazdır E-Posta
Kullanıcı Oylama: / 10
KötüÇok iyi 
Yazar GÜLDESTE - ANTOLOJİ   
15-04-2008
'EHLİ SÜNNET AKAİDİ'inden
GÜLDESTE (Antoloji


                                        "..İMAN İZHAR ETMEK FARZDIR.."
       "ALLAH KENDİSNE ORTAK KOŞULMASINI BAĞIŞLAMAZ
                  BUNDAN BAŞKASINI DİLEDİĞİNE BAĞIŞLAR 
                                                                                                                           
    "..takva sahibi insanların Müslümanları meleklerden üstündür .”  “mümin de Allah' ın katında şerefli ve mükerremdir. ''   '' .. mü'min hali üzere baki kalırsa icma ile cennete girer. Fakat biz onun bu hali üzere kalacağını kesinlikle bilemeyiz, Böylece onun şüphesiz cennetlik olduğuna hükmedemeyiz ,”
                                          
     “.. yaratığın en üstünü Hz. Muhammed'dir. ( S .A. V.) ... nebilerden sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali ( R.A. )insanların en üstünleridirler?”    “ Hz. Peygamberin kızları ve eşleri( R. A.) İmran kızı Meryem bütün kadınlardan üstündürler .”    “Hz. Muaviye ve bağlıları. İslam üzere idiler..”   “Sahabe bütün ümmetin en hayırlısıdır 


    ''  ..velayet,  hilafet verasetle elde edilmez. “   “…İmam toplumum en faziletlisi olması gerekir, ama faziletli (olmada kusurlu) birisi geçerse onlara namaz kıldırabilir ..”   “”Hz. Peygamber (S.A.V) gazveye çıkınca bazen İbn Ummu Mektum (R.A) ve bazen Hz. Osman (R.A) veya  bazen de bu ikisinden başkasını yerine vekil olarak bırakıyordu.”  “..Hz. Peygamber  (S.A.V)imameti amcası Hz. .Abbas'a (da) vermiştir..”


“Hz. Ebubekir...(R.A) o sahabenin en alimiydi.”  “..hükümlerin yürürlüğe konmasında, zalimi zulüm yapmakdan  yasaklamada ve mazlumun hakkını almada...Hz. .Ebubekir (R.A )Hz. Peygamber'in (S.A.V) hak halifesidir...”   “sünnet ve cemaat ehlinin tümü,Hz. Resulü Ekrem'den (S.A.V)ve bütün peygamberlerden (S.A.V) sonra insanların en faziletlisi Hz. Ebubekir Sıddık, sonra Hz. Ömer, sonra Hz. Osman ve sonra Hz. Ali'dir (R.A) görüşündedirler.”  “Hz. Ömer'in (R.A) üstünlükleri hususunda hadisler pek çoktur... Allah dinini Hz. Ömer'le kuvvetlendirmiştir.” “Hz. Osman'ın üstünlükleri konusunda pek çok hadis vardır: Hz. Peygamber (S.A.V) birbiri ardına iki kızını ona vermiştir Hz. Osman (R.A)bütün malını Hz. Peygamber uğruna harcamıştır..”  “bu üç halifeden sonra sahabenin(R.A) en faziletlisi, en üstünü Hz. .Ali'dir(R.A)” “sünnet ve cemaat ehlinin ekserisi, muaviye imam olmuştur, kanaatindedir...kerramiyye, Muaviye hak imamdır, aynı şekilde Hz. Ali de(R.A)hak imamdır, demiştir.”
      “..imamiyye  mezhebi, imametin Hz. Ali(R.A)evladında olduğunu iddia ederler. Onlar bazen imam'ı  peygamberde üstün tutarlar..”  “Hz. Ali Hz. Osman'ın halife seçilişinde hilafete layık görülen, geriye kalan son kişiydi  “..Caferiyye mezhebi de eşyanın duyu ile ve ilhamla bilineceği görüşündedirler..”  “evliyaiyye, sapık sofi mezheplerindendir . Bunlar şu iddiaların sahipleridirler: Veli, insanların ve meleklerin nebi ve resullerinden daha üstündür.”  “..bunlara 'evliyacılar' adı verilmiştir, sapık bidatçilerdir.”  “Onların bütün sözleri tezvir ve aldatmadır. Onlar her sözün bir içi birde dışı vardır' derler batın ilmini de bildiklerini iddia ederler ..”  “sofiyye'den bir topluluk vardır ki      
ilham iddiasında bulunup şunları söyler: 'Kalbim , Rabbimden şunu söyledi' diye Karamita'nın ortaya attığı bazı bozuk işaretleri ve korkunç sözleri zikreder ve halkı bunlarla aldatır ...bu kişiler Allah’ın fena,  şerli yaratıklarıdırlar .”   Mütekasile mezhebi de sofiyye'nin  sapıklarıdır... raksederler.. evlenmezler.. kimse ile münakaşa etmezler. Bunların pek fazla zararı yoktur.”  “..salah, acı çekme olmaksızın sevab almadadır ...sevap için azap verme saçma bir şeydir.”  “..Ancak Allah'a  dileyen (mürit) denebilir...” Allah'ın zatında bulunan bir iradeyle mürit böyledir..”

     “Felsefecilere gelince, bunlar İslam olduklarını açıklıyorlar. Müslümanları felsefeye çağırıyorlar ve felsefenin ilim olduğunu iddia edip karışıklık çıkarıyorlar, zihinleri karıştırıp yaldızlı sözlerle batılla uğraşıyorlar.” “Kur’an Allah kelâmıdır”  Allah’ın Kelam sıfatına delâlet eder… mecaz yoluyla Allah’ın Kelâmına delâlet edici olduğundan Allah’ın Kelamı (Kelamullah) denir.” “Fakihler… Kur’anın yaratık olup olmaması meselesine insanlar düşmeyinceye kadar konuyla ilgilenmediler.” “Güç yetmeyen iş hususunda… teklif caiz değildir.”

    “Hz. Peygamber’in(S.A.V) vefatından sonra Sahabe (R.A) İmamın tayiniyle uğraşıp bunu diğer farzlara takdim etmişlerdir. Eğer bu farz olmasaydı diğer farzlara takdim etmezlerdi. Diğer farzlar kafirlere savaş, kazanç ve benzerleridir.” “Hz. Peygamber “Kim ortaya bir iyilik koyarsa ona on kat verilir, ortaya bir kötülük koyan ise ancak misliyle cezalandırılır. 6/160”

    “… hadis vardır: “ Allah Teâlâ ümmetimden nefislerinin konuştuğu, fakat yapmadıkları ve dilleriyle konuşmadıkları şeyi affetmiştir.” “Allah kendine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. 4/48”

    “Her sözü hakikatine hamletmek icap eder.” “Hz. Musa(A.S.) itikadından değil, sorusundan tövbe etmiştir.

    “..  büyük günah sahibi fasıktır, zalimdir, zararlıdır.” “Günahkar mü’minlerin bazısını cehenneme koyup sonra çıkaracak, Peygamberlerin ve diğerlerinin, şefaatiyle cennete koyacaktır.” “Büyük günah işleyenler tövbe etmeden bu dünyadan gitseler de cehennemde temelli kalmazlar. Allah’ın onlar hakkında bir iradesi vardır. Dilerse bir şefaatçinin sefaatıyla onları affeder… veya şefaat eden olmaksızın cennete kor.” “..Allah’ın kitabında şefaate dair ayetler şunlardır: “Onların Allah’ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. 21/28”  “ O gün Rahman’ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. 20/109” “Bütün günahları işlese bile mü’min kafir olmaz.” “Allah Teala haber veriyor ki insan, yalnız imanla Allah’ın dostu oluyor. Aynı şekilde günahlarla birlikte de Allah insanı kendine dost kılıyor.” “..bil ki, Allah’tan başka tanrı yoktur; kendinin, inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile 47/19. Burada Allah günahkarları mü’minler olarak isimlendirmiştir ve Peygamberine mü’min erkek ve kadınların günahlarının bağışlanması için istiğfarda bulunmasını emretmiştir. O halde bu insanın günah işlemekle imandan çıkmadığını ve kafir olmadığını göstermektedir. Şu ayetle delil getirenler de vardır : “ Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasına dilediğine bağışlar. 4/48.” “..andolsun, eğer Allah’a ortak koşarsan işlerin şüphesiz boşa gider. 39/65

    Yarattığı her şeyi güzel yaratan “32/7.. Bu ayette yarattığını en güzel yapan olduğunu belirtiyor. O halde çirkin olan şeyin O’nun yaratmasından olmadığı gösteriliyor. Küfür ve masiyet çirkin olup O’nun yarattıklarından değildir.” “Allah kullarının küfrüne razı olmaz. 39/7” “Allah kullarına zulüm murad etmez. 40/31. “Said şaki olur, şaki de said olur. Hz. Hamza’nın (R.A.) katili Vahşi ve Ebu Süfyan küfür halinde iken Allah’ın düşmanları ve şaki idiler, daha sonra İslam’ı kabul etmekle said oldular.” “..dinden çıkan, irtidad eden kimsenin amelleri iptal olur..” “.. güzel söz sahibini yükseltip… şerefini artırmaktadır..”

     “Akıl sahipleri şeylerin ortasını seçerler..” “.. akıl ilimdir..” “.. akıl eşyada bilginin hasıl oluşuna bir araçtır.” “Müctehid hata da yapar, isabet de..” “..tefekkür, düşünce ve nazarı Yaratıcı’yı bilmek, tanımak için yaratılmışlar konusunda vacip, gerekli kılmıştır. Bu naslar bir davetçinin daveti olmadan önce Allah’a imanın icap ettiğini ortaya koyuyor.” “..iman itikattır; açığa vurmak, izhar etmek ise bir farzdır.”

      “Bir kimse mümin ise müslimdir, Müslim ise mümindir. Bunlardan biri gidince diğeri de gider.” “.. Cemaat Ehli; İman İslam’dan, İslam imandan ayrılmaz demiştir. Mü’min olan Müslim, Müslim olan da mü’mindir.”

     “Hz. Muhammed’in (S.A.V) mucizatının en büyüğü Kur’andır.” “mucizatın yaratıcısı Allah’tır.

      “Vücub, farz kılma ancak Allah’ın gerekli kılmasıyla olur. Allah’ın farz kılması da yine yalnız Allah’ın bildirmesiyle olur. Bu da yalnız Allah tarafından görevlendirilen doğru bir haber vericinin haber vermesiyle mümkündür. Netice olarak vücub, farz kılma ancak peygamber göndermeden sonra düşünülür.” “..hadisler, doğruluk ihtimali olan ahad nevinden olsalar da biz onların reddini tecviz etmeyiz.” “.. insanların Kabe’yi ziyaretleri Allah Teala’yı ta’zim ve hürmet içindir.”

    “Ya Rabbi; Bağışla, merhamet et, bizi affet, sen en üstün en kerimsin.”

Yorum

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler.
Lütfen hesabınıza giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

Son Güncelleme ( 18-04-2008 )
< Önceki   Sonraki >


Advertisement

Kullanıcı Girişi
Ziyaretçi Sayısı
116190126 Ziyaretçi
 
www.beyaz.net