15-07-2024
 
 
 
  :: Ana Menü
 
 
 
Duyurular
AKIL IÇIN YOL BIRDIR

(THERE IS but
ONE WAY for REASON)
       
(linkleri SAG TIKLAYIN
                                 lütfen)

Sn.Soner YALÇIN'dan 
dikkate değer bir yazı: 
Edebiyatla 
               Ahmaklaştırma
https://www.sozcu.com.tr/
2021/yazarlar/soner-yalcin
/edebiyatla-ahmaklastirma
-6335565/
 


Önerdigimiz sayfalar:
M. SAID ÇEKMEG?L 
anisina
https://www.facebook.com/
groups/35152852543/?mul
ti_permalinks=1015385
0899667544&notif_t=grou
p_highlights&notif_id=147
2405452361090
Nuri BiRTEK
                kardeşimizin
(facebook sayfasından 
              ilginç tespitler)
https://www.facebook.
com/nuri.birtek
Raci DURCAN
                  kardeşimizin
(facebook sayfasından
             ilginç tahliller)
https://www.facebook.com
/raci.durcan?fref=tsMesut TORAMAN
                   karde?imizin
(facebook sayfas?ndan
dikkate de?er görüntüler)
https://www.facebook.
com/mesut.toraman.52

M. Selami Çekmegil 
                          kimdir!

    ____________________
BU SITE
    Selami ÇEKMEG?L’in
Yegenleri:
    Melike TANBERK ve 
    Fatih ZEYVELI'nin
 beyaz.net ekibi ile birlikte
      M.Said ÇEKMEGIL 
  an?sina ARMAGANIDIR!  


   Anasayfa arrow Geçmişten arrow Geçmişten arrow ESKİ ("12 EYLÜL"lü) Yıllardan BİR DANIŞTAY HATIRASI
ESKİ ("12 EYLÜL"lü) Yıllardan BİR DANIŞTAY HATIRASI PDF Yazdır E-Posta
Kullanıcı Oylama: / 18
KötüÇok iyi 
Yazar M.Selami ÇEKMEGİL   
22-03-2008
Eski  ("12 EYLÜL"lü) yıllardan BİR DANIŞTAY HATIRASI(*)

                                             M. Selami ÇEKMEGİL                        
          Bu yazımda size kural içi bir bürokratın -Danıştay’da 80'li yıllarda yaşamış olduğu- kural dışı bir serüvenini anlatacağım... Bu bürokrat, Cirmine de bakmaz, kendini büyük yolsuzlukların ve yanlışlıkların önünde durabilecek önemli biri sanırmış. Şöyle anlatmıştı hikayesini: 

         
Vaktiyle, 'Mali ve idari yönden Özerk' SSK'da, 'çok etkili bir pozisyon'da idim. 'Sayın Demirel'li dönemde Sümer Oral'ın Bakanlığı ve İspartalı Naci Ünver'in Müsteşarlığında bu görevden re’sen, yasaya aykırı olarak uzaklaştırılıp, teamüle uygun şekilde, danışman yapılmıştım.
         
          Stresten uzaklaşmış olacağım için bana sanki bir iyilik(!) yapılmıştı... Danışmanlık pozisyonumda maaşımı almakta iken, hiçbir fiili etki gücüm de kalmamış olduğu halde -bu iylik(!) te yeterli görülmemiş olacak ki çok kısa bir süre sonra bunların göreve devam eden bürokratları tarafından -12 Eylül ihtilal gücünü de arkalarına alarak- bu kez bu görevimden de -hukuken değil ama- fiili emirle uzaklaştırıldım. Memuru olduğum SSK Yönetim Kurulundan karar çıkaramadıkları için, Bakanlığın emri ile "hot be hot" maaş ödememi durdurdular ve böylece bu danışmanlık görevime de -hukuken değil ama fiilen- son verdiler.

          Bu yanlış işleme karşı  Avukat sayın Şuayip Gazi ULUSOY’la  Danıştay’da iki dava açmıştım: Biri: -Bakanlığın, idari ve mali yönden özerk bir kuruluş SSK’nın idari işlerine müdahele ederek, onun yerine karar alma ve işlem yapma yetkisi bulunmadığından bahisle- Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na karşı;  diğeri ise: -Bakanlığın kanunsuz ve yetkisiz emrine dayanarak- kendi yetkili kurulunun almış olduğu bir karar olmadan, hot be hot personelinin maaşını kesemeyeceği gerekçesiyle SSK aleyhine… 
            
          İşlem, sanki Gümrük ve Tekel Bakanlığının bir personeli aleyhine Ulaştırma Bakanlığınca karar alınmış ve  Gümrük Bakanlığı da bunu uygulamış şeklindeydi. O tarihteki  yasal durum buydu.

           Davam, Danıştay’da “Mürettep Daire”ye düştü. Bu daire müsbet istikametteydi. Başkan ve üyeleri yaşlı, deneyimli kimselerdi. Sanırım hukuka kıymak istemezlerdi. Ancak şansa bakın ki, darbe yönetiminde -tam da bu sırada- Danıştayın yapısında  değişiklik yapıldı; mürettep daire lağvedildi, benim dava da oradan alınarak -yeni ve genç üyelerle- vergi ihtilaflarını çözümlemek üzere oluşturulan 3. daireye verildi… 

           3. Dairede, yazışma, çizişme, sonuç yine aleyhime oldu; davamı reddettiler... Bu kararlarda: o zaman Danıştay savcıolan Sayın Nurşen Çataloluk hanımefendi, (mutluyum ki sonradan üye oldu) doğru bir tavır sergiledi: Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tasarrufunun yetkisizlik ve geçersizlikle malul olduğunu, gerekçesi ile izah etti. Asil tavırlı değerli bir üye: Sn. Muzaffer Cebesoy ve daha sonra tashih talebim üzerine Kurula katılan asaletli bir diğer üye: Sn. İbrahim Çopuroğlu-iki üye-  karara hukuki gerekçelerle muhalif kaldılar. Böylece Davam iki muhalife karşı üç oy çokluğu ile reddedildi...

           Garip durum şuydu ki: 3. Dairedeki bu iki davada da Avukatım Şuayip Gazi bey, hukuken kesin nitelikli yasal gerekçeler ileri sürerek iki kez reddi hakim talebinde bulundu; -birinde bir üye hakkında, diğerinde ise dört üye hakkında- idari yargılama yasasının yollamada (atıfta) bulunduğu: bir davada, davayı görecek hakimin, daha evvel hakim, hakem, bilirkişi, savcı olarak görüş bildirmiş olması, (kesin) red sebebidir” diye belirten HMUK. hükmüne  dayanarak ve bu yoldaki belgelerini ekleyerek,  red-i hakim  talebinde bulunmuştu. 
 
            Yeni tayin olmuş bu genç hakimler ihtilalin baskısı  altında iseler, bunu vesile ederler ve çekilirler, dedim. Öyle olmadı: Tek üyeyi redde dair talebimi yine 3. daire; dört üyeyi redde dair talebimizi ise VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU reddetti. Red gerekçeleri ilginçti. Red talebimize: Dava konusu olayda, daha evvel savcı ve hakim olarak görüş bildirmiş olmak  dayanak yapılmıştı (ki HMUK.’na göre bu, takdiri değil kesin red sebebidir); ama onlar, “üyelerin başka bir karardaki oyları nedeniyle tarafsızlıklarını mutlaka yitireceklerinin iddia edilemeyeceği”  şeklinde bir gerekçe ileri sürerek bu talebimizi reddetmişlerdi... Bir hukukçu olarak hayretler ettim… Yalnızca -asil tavırlarıyla beş sayın üye-: "...Kurullarının Vergi Daireleri Kurulu olduğunu, Davanın  vergi davası olmayıp memur davası olduğunu, bu nedenle bu konudaki talebi görüşmeye yetkili olmadığını" belirterek "karara katılmadıklarını" dercetmişlerdi... Ayrıca muhalefet şerhlerine: "yasal açıdan red talebimi kabul etmemeleri halinde işin esası hakkında da karar verme zorunlulukları hasıl olacağını, oysa ki burasının vergi konularında uzmanlaşmış Vergi Dava Daireleri kurulu olduğunu" ileri sürebilmişlerdi... 

           Gerçekten de gariptir: Red talebimin Dava Daireleri Kuruluna götürülüp orada görüşülmesi ve karara bağlanması gerekirdi. Davanın, konusu itibariyle, vergi dava daireleriyle ne alakası vardı ki!.. Sanki, Dava Daireleri Kurulundan arzulanan kararın çıkarılması çok mu zordu ki!.." 
***
          Bana bunları anlatan bürokrat kahramanım şunları da ilave etti: “Şimdi, bir hukukçu olarak diyorum ki: yetkisizlik nedeniyle hakkımda yapılan idari işlemler hukuk açısından yok hükmündedir. Bu işlemleri iptal ettirmek için açtığım davada Danıştay’ca verilen kararlar da -yetkisiz kurullarda alınmış- yanlış kararlardır. Bense, hala, hukuken yok sayılması gereken bu işlemlerin psikolojik ve de fiili etkisine maruz bulunuyorum. Bana bu idare hukukunu öğreten ve kendi profesörlüğü de uzun süre "haketmesine rağmen" bir türlü verilmeyen sayın hocam Doç. Dr. Mukbil ÖZYÖRÜK’ten, (tabii hala sağsa; değilse başkaca İdare Hukuku hocalarından) devlet organlarınca yapılan bu yanlışlığın şahsıma verdiği zararlardan nasıl kurtulacağımı da öğrenmeyi çok isterdim..." dedi ve ekledi:

Ayrıca, bu garip hukuki haksızlığın yapıldığı o sisli günlerde Davamı liyakatle ve  fedakarca  yüklenen ve sonuna dek yürüterek bana teselli olan değerli meslektaşım, deneyimli Avukat Şuayip Gazi ULUSOY beyefendiye teşekkür borçluyum.” (**) 

Evet hukukçu dostum eski bürokrat böyle anlattı hikayesini. Ona -geçmiş olsun demekten başka- ne gelir bizim gibilerin elinden henüz bilmiyorum…

Not: O zaman, bu karara karşı AYM'ye kişisel başvuru hakkı olsaydı, durum değişir miydi acaba ?.. :)  Hiç sanmıyorum

____________
(*) Bkz. Tilki Tuzağı, (Hatırat) M. Selami Çekmegil, İst. 1991, Timaş yayınları sh. 104-105

(**) T.C. DANIŞTAY, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, Üçüncü Daire Esas No: 1882/3244 sayılı karar... 
Ek Not:
Bürokrat arkadaş ayrıca şunu da ekledi:
Yok hükmünde olması gereken bu  Karara muhalif kalan -kahramanımızın   hayırla  yad ettiği-  saygı değer üyelerden ismen hatırladıkları sırasıyla: 7.Daire Başkanı Atıf Kösebalaban, üye Kemal Tarsuslugil, üye Mahir Tunçalp, üye Salim Özkan, üye  Güven Dinçer ve şimdi isimlerini tam hatırlayamadığım iki  üye ile, haricen Danıştay çevrelerinde, hukuka kıyılmaması gerktiği yolunda hassasiyet belirten ve gayretini esirgemeyen  AYM'nin asaletli  üyesi sayın Orhan ONAR beyefendiyi saygıyla yad ediyorum –hukukla ilgili başka anılarım başka bahara dedi ve hatırasını şimdilik burada kesti. 


Yorum
Hayatı anlatmak
Yazar bilal sürgeç açık 2008-12-30 21:44:23
Selami Abi'de çok iyi hatıralar var neden Tilki Tuzağı gibi hacimi küçük bir kitaptan ibaret kalmış anlayamadım keşke bunun gibi daha da yazsa. Hayatı anlatmak çok güzel.Bu konuda İngiliz Tarihçi Carlayle'nin güzel bir sözü var "İyi yazılmış bir hayat,hemen hemen iyi kullanılmış bir hayat kadar enderdir."
Sözde hukuk
Yazar Sanih açık 2010-02-21 09:38:11
Sözde hukuk 
Cem Sey  
 
http://www.taraf.com.tr/makale/10050.htm
Taha Akyol diyor ki...
Yazar Sanih açık 2010-02-24 04:37:15
BİZİM yargı kültürümüzde öncelikli kavram “yargı bağımsızlığı”dır. “Tarafsızlık” ise yeni yeni konuşuluyor! 
 
http://www.milliyet.com.tr/yargi-reformu-/taha-akyol/siyaset/yazardetay/23.02.2010/1202194/default.htm?ver=68 
 
HSYK
Yazar Melitenli açık 2010-02-25 10:27:50
 
http://www.taraf.com.tr/makale/10174.htm
...yargı kültürümüzde...tarafsızlık
Yazar Melitenli açık 2010-02-25 10:29:46
Milliyet: 
Taha AKYOL diyor ki: 
...yargı kültürümüzde... 
“Tarafsızlık”yeni yeni  
konuşuluyor! 
http://www.milliyet.com.tr/ya 
rgi-reformu-/taha-akyol/siyas 
et/yazardetay/23.02.2010/12 
02194/default.htm?ver=68 
 
hatırdan çıkarılmaması gereken temel ilk
Yazar kubha açık 2011-01-24 01:55:16
1. olayların bu şekilde gelişmesinde hayır umulmalıdır. 
2. çekilen sıkıntı başka bir günaha veya hataya kefaret olabilir. 
3. her güzellik bir arada olmayabilir.  
4. Allahın dediği olur. 
5. Barışmanço ne demiş: insanın ters gitmesin bir kere işi/yerken muhallebi kırılır dişi 
6. sabancı dahi kefeninden başka bir şey götürmedi şu dünyadan. 
7. makam mevki imtihan vesilesidir. insanın geçimini sağladığı miktarın ötesindeki birikim 'muhasebe zenginliği'dir. 
Benzer bir Anlatım Ahmet Altan'dan:
Yazar Melitenli açık 2011-10-15 13:07:26
Ahmet Altan bu günkü Tarafta benzer şeyler yazıyor: 
 
http://www.taraf.com.tr/ahmet-altan/makale-susurluk-ve-para.htm

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler.
Lütfen hesabınıza giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

Son Güncelleme ( 13-05-2015 )
< Önceki   Sonraki >


Advertisement

Kullanıcı Girişi
Ziyaretçi Sayısı
116094460 Ziyaretçi
 
www.beyaz.net