15-07-2024
 
 
 
  :: Ana Menü
 
 
 
Duyurular
AKIL IÇIN YOL BIRDIR

(THERE IS but
ONE WAY for REASON)
       
(linkleri SAG TIKLAYIN
                                 lütfen)

Sn.Soner YALÇIN'dan 
dikkate değer bir yazı: 
Edebiyatla 
               Ahmaklaştırma
https://www.sozcu.com.tr/
2021/yazarlar/soner-yalcin
/edebiyatla-ahmaklastirma
-6335565/
 


Önerdigimiz sayfalar:
M. SAID ÇEKMEG?L 
anisina
https://www.facebook.com/
groups/35152852543/?mul
ti_permalinks=1015385
0899667544&notif_t=grou
p_highlights&notif_id=147
2405452361090
Nuri BiRTEK
                kardeşimizin
(facebook sayfasından 
              ilginç tespitler)
https://www.facebook.
com/nuri.birtek
Raci DURCAN
                  kardeşimizin
(facebook sayfasından
             ilginç tahliller)
https://www.facebook.com
/raci.durcan?fref=tsMesut TORAMAN
                   karde?imizin
(facebook sayfas?ndan
dikkate de?er görüntüler)
https://www.facebook.
com/mesut.toraman.52

M. Selami Çekmegil 
                          kimdir!

    ____________________
BU SITE
    Selami ÇEKMEG?L’in
Yegenleri:
    Melike TANBERK ve 
    Fatih ZEYVELI'nin
 beyaz.net ekibi ile birlikte
      M.Said ÇEKMEGIL 
  an?sina ARMAGANIDIR!  


   Anasayfa arrow Medyadan Seçmeler arrow GAP İLE ENERJİ ÜSSÜ TÜRKİYE
GAP İLE ENERJİ ÜSSÜ TÜRKİYE PDF Yazdır E-Posta
Kullanıcı Oylama: / 0
KötüÇok iyi 
Yazar Sadrettin KARAHOCAGİL/ Yankı dergisi   
07-04-2015
GAP İLE ENERJİ ÜSSÜ TÜRKİYE
                             Sadrettin KARAHOCAGİL/ Yankı dergisi sayı 1080

Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan GAP’ta yatırımlar devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal alanda geliştiren proje de son 12 yılda yapılan yatırımlarla büyük bir mesafe kat edilmiş.  

Sayın Başkan, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?
1964, Erzurum doğumluyum. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Manchester Üniversitesi’nde ekonomi mastırı yaptım, ardından Hacettepe Üniversitesi’nde yakın tarih üzerine doktora çalışmalarına başladım. Halen “AB Ortak Dış Politikası ve Türkiye” konulu doktora tezi üzerinde çalışmaktayım.
Rize’de kaymakam adayı, Sinop-Türkeli’nde, Ordu-Karabüz’de, Diyarbakır-Dicle’de ve Balıkesir Dursunbey’de kaymakamlık görevlerini yürüttüm. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak çalıştım, İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığı’nda araştırmacı olarak görev aldım. 2002 – 2003 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı’nda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Daire Başkanlığını yürüttüm. 2008 yılından beri Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı olarak görev yapmaktayım.  
Bizlere GAP’ın kuruluşundan ve amaçlarından bahseder misiniz?
GAP, 1970’lerde Bölge’nin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine dayalı bir program olarak ele alınmış; Fırat- Dicle Havzası’nda sulama ve hidroelektrik enerji üretimine yönelik 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ile sulama yatırımlarının yapımı öngörülmüştür. 1989 yılında hazırlanan Master Plan ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan bir bölgesel kalkınma projesine dönüşmüştür. GAP ile 1,8 milyon ha alanın sulamaya açılması ve 7.476 MW kurulu güçle yılda 27 milyar kilovat-saat hidroelektrik enerjisi üretilmesi planlanmıştır.
Çok sektörlü, sürdürülebilir insani gelişmeye dayalı, Bölge’nin rekabet gücünü artırmayı, ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirmeyi hedefleyen, entegre bir bölgesel kalkınma projesi olarak uygulanmakta olan GAP, hazırlandığı dönem dikkate alındığında, bugün ağırlıklı olarak vurgulanan yenilikçi yaklaşımları içeren vizyoner bir bakış açısıyla planlanmıştır.
GAP’ın temel hedefleri; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, bu Bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidermek, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmaktır.
GAP, 9 ilin (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yürütülmektedir. GAP kapsamındaki illerin alan ve nüfus büyüklüğü, Türkiye’nin ortalama 10’ u civarındadır. 
Bugüne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma plan ve programları arasında en etkin olarak uygulananı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) olmuştur. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve maliyetli projesi olan GAP, entegre bölgesel kalkınma yaklaşımı ve sürdürülebilir insani gelişme felsefesi ile uluslararası literatüre geçen ve marka değeri olan bir projedir.
GAP Master Planı’nın yapımından sonra Bölge’de ve Türkiye’de plan kapsamındaki varsayımlara uymayan önemli gelişmeler meydana gelmiş ve özellikle kamu kesiminin finansal sorunları nedeniyle plan hedeflerinden önemli ölçüde sapma olmuştur. Ayrıca, dünyada yeni kalkınma anlayışı ve kavramları ön plana çıkmış ve bölge kalkınmasına farklı bir yaklaşım getirecek yeni bir plan hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede önce GAP Bölge Kalkınma Planı (2002-2010), daha sonra da GAP Eylem Planı (2008-2012) hazırlanmıştır. 
2008 yılında GAP kapsamındaki bütün gelişmeler gözden geçirilmiş, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının hızlandırılarak büyük bir bölümünün 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması amacıyla beş yıllık süreyi kapsayan GAP Eylem Planı 2008-2012 hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur.
GAP EP (2008-2012) uygulamaları ile bölgede sulama altyapısının temelini oluşturan ana kanal inşaatları başta olmak üzere ulaştırma, sanayi, kırsal ve kentsel altyapı, kültür-turizm gibi kamu yatırımlarının büyük bir bölümü tamamlanma aşamasına gelmiştir. Önümüzdeki dönemde, öncelikle GAP EP kapsamında devam eden yatırımları tamamlamak, yapılan yatırımlarla doğan potansiyeli ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin hızlandırılması yönünde tam olarak kullanmak ve GAP’ı daha ileriye taşımak amacıyla GAP Eylem Planı (2014-2018) hazırlanmıştır. Yeni Plan’da insanı hedef alan, çevreye duyarlı, yenilikçi, sürdürülebilir, gelir eşitsizliğini giderici, dezavantajlı alanları ve grupları önceleyen, bölgenin rekabet gücünü ve istihdamı artıran, yaşanabilir mekânlar oluşturan proje ve programlara yer verilmiştir.  

SAYISIZ YATIRIMLAR BÖLGEYE KAZANDIRILDI
GAP ile bugüne kadar bölgede neler yapıldı? Yatırımlarınızın bölgeye ve Türkiye’ye katkıları neler oldu?

GAP Eylem Planı’nın uygulandığı beş yıllık süre içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar ile klasik anlamda GAP büyük ölçüde tamamlanmış; Bölge’nin kalkınma göstergelerinde somut ve önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
1990-2007 dönemi itibariyle GAP Bölgesi’ndeki bütün yatırımlara kamu kaynaklarından yılda ortalama 7 düzeyinde pay ayrılmıştır. GAP EP’nin uygulamaya başlanmasıyla birlikte 2008 yılında GAP yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı 12’ye yükselmiş, daha sonraki yıllarda ise 14 seviyesine ulaşmıştır. Eylem Planı’nın tamamlanmasından sonra da GAP yatırımları için kamu bütçesinden ayrılan pay 11’in üzerindeki düzeyini devam ettirmektedir. 
GAP kapsamında 2013 yılı itibariyle 10 hidroelektrik santrali tamamlanmış; GAP enerji yatırımlarında 74 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Hidroelektrik santrallerinin işletmeye alınışından 2013 yılı sonuna kadar 392,1 milyar kilovat-saat elektrik enerjisi üretilmiş olup, üretilen bu enerjinin parasal değeri 23,5 milyar ABD Doları’dır (1 kWh=6 cent). Fiziki gerçekleşmesi yaklaşık 70’lere ulaşan Ilısu Barajı ve HES’in tamamlanmasıyla bu oran 90’ı aşacak, Cizre Projesi’nin gerçekleştirilmesiyle 93’e ulaşacaktır. Türkiye’de her yıl üretilen hidrolik enerjinin yarısı Bölge’deki hidroelektrik santrallerinden karşılanmakta ve GAP enerji projeleriyle ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlamaktadır. GAP kendini sadece hidroelektrik santrallerinden elde edilen gelir ile geri ödemektedir. 
GAP kapsamında 16 baraj tamamlanmış; 1 milyon ha alanı sulayacak su depolanmıştır. 2013 yılı sonu itibariyle toplam 411.508 ha sulamaya açılmıştır. Fiziki gerçekleşme açısından, sulama projelerinin 23’ü işletmeye alınmıştır. Devam eden şebeke inşaatlarının tamamlanmasıyla sulamaya açılan alan miktarı önümüzdeki dönemde hızla artacaktır.
Son yıllarda GAP Bölgesi’nden yapılan ihracat düzeyinde de önemli oranda artış kaydedilmiştir. 2000 yılında 503 milyon dolar olan ihracat, 2005 yılında 2,2 milyon dolara, 2007 yılında 3,3 milyar dolara ve 2013 yılında 8,9 milyar dolara ulaşmıştır. GAP Bölgesi’nden yapılan ihracatın Türkiye toplam ihracatı içindeki payı da 2000 yılında yüzde 1,8’den 2013 yılında yüzde 5,9’a yükselmiştir. İhracat değerinin artmasında; mevcut ticaret ağlarının bölge ile entegre hale getirilmesi, mevcut ulaşım ağlarının iyileştirilmesi ve yenilerinin yapılması bölge ticaretini olumlu yönde etkilemiştir.
GAP Bölgesi’nde imalat sanayi sektöründe 2007 yılı sonunda yaklaşık 1.969 işletmede 87.566 kişi istihdam edilirken, 2013 yılında işletme sayısı 53 artış göstererek 3.023’e ulaşmış, istihdam da 95 artarak 170.811 olmuştur.
2007 yılında binde (eksi) -7,6 olan GAP Bölgesi’nin net göç hızı, 2013 yılında binde (eksi) -5,7’ye düşmüştür. Bölge’den göç oranı Batı Karadeniz ile aynı, Ortadoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinden daha az olmuştur.
Bölge’de kişi başına düşen Gayri Safi Katma Değer (GSKD) 2007 yılında ortalama 3.660 dolardır. 2011 yılında bu rakam ortalama 4.641 dolara çıkmakla beraber Bölge, GSKD ülke dağılımında en alt sıralarda yer almıştır. Bölge’nin kişi başı GSKD ortalaması Türkiye ortalamasının 2007 yılında 44,3 ve 2011 yılında da 50,2’dir. 
GAP Eylem Planı (2008-2012) kapsamındaki önemli gelişmeler
GAP Eylem Planı (GAP EP) kapsamında 4 gelişme ekseni altında 73 ana eylem ve bu eylemler çerçevesinde 300’ün üzerinde proje ve faaliyet yer almaktadır. Söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesi için 2008-2012 döneminde, 2012 yılı fiyatlarıyla, toplam 32,9 milyar TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Bu kaynağın 26,9 milyar TL’sinin merkezi bütçe kapsamından finanse edilmesi öngörülmüştür. 
GAP EP uygulamalarının öncelikle finansman ihtiyacı karşılanmış, yatırımlara tahsis edilen ödenek miktarında çok önemli bir artış sağlanmıştır. 1990-2007 dönemi itibariyle kamu yatırımlarından Bölge’ye yılda ortalama 7 pay ayrılırken bu oran 2008 yılında 12’ye, 2009 yılında 14,4’e yükselmiştir. Eylem Planı’nın tamamlanmasından sonra da GAP yatırımları için kamu bütçesinden ayrılan pay 11’in üzerindeki düzeyini korumuştur. Plan döneminde GAP EP kapsamındaki yatırımlara, 2012 yılı fiyatlarıyla, 18,2 milyar TL kaynak aktarılmış, 14,7 milyar TL harcama yapılmıştır.
Eylem Planı’nın uygulandığı beş yıllık süre içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar ile klasik anlamda GAP büyük ölçüde tamamlanmış; Bölge’nin kalkınma göstergelerinde somut ve önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
GAP enerji yatırımlarında sona gelinmiş; sulama yatırımlarında, işsizliğin ve göç sorunlarının giderilmesinde, ihracatın artırılmasında, Bölge’nin ekonomik ve sosyal göstergelerinin iyileştirilmesinde önemli mesafeler kat edilmiştir.
GAP kapsamında önce barajların yapımına başlanmış, bir milyon hektar alanı sulayacak su barajlarda depolanmıştır. İkinci adımda bu suyu sulama alanlarına taşıyacak ana kanalların, daha sonra da tarlalara dağıtacak sulama şebekelerinin yapımı gelmektedir. GAP Eylem Planı ile bu ikinci adım gerçekleştirilmiş; 701,3 km’si 2008-2013 döneminde olmak üzere toplam 934,7 km ana kanal hizmete hazır hale getirilmiştir. 
2013 yılı sonu itibariyle toplam 411.508 ha alan sulamaya açılmış; sulama projelerinin 23’ü işletmeye alınmıştır.
Geçtiğimiz yıllarda yapılan 1 milyon hektarlık toplulaştırmaya karşılık, Eylem Planı döneminde 2,4 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülmüş, 2,1 milyon hektar alanda çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışma dünyanın bir seferde yapılan en büyük toplulaştırması olup kamulaştırma maliyetlerinin düşürülmesiyle 2,5 milyar TL tasarruf edildiği tahmin edilmektedir. Bu projeden 1.061.000 kişi yararlanmıştır. 
Harran Ovası’nda kapalı drenaj projesi ile 55.000 ha alanda çalışmalar planlanmış ve 35.843 ha alanda drenaj çalışmaları tamamlanmıştır. Planlanan 9.000 km drenaj hattının 6.500 km’si bitirilmiştir. Bu alanlarda tuzlanma problemi giderilmiştir. 
Bölge’de yatırım potansiyeli yüksek şehirlerde rekabet ortamının geliştirilerek ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi amaçlanmış, bu doğrultuda ilk defa Eylem Planı için hazırlanan Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP) Diyarbakır ve Şanlıurfa uygulamaya konulmuştur.  Gaziantep ilinde de çalışmalara başlanmıştır.
Plan döneminde yeni yatırım teşvik sistemlerinin uygulanmasıyla, özellikle Haziran 2012’den sonra Bölge’ye yapılan özel sektör yatırımlarında dikkate değer bir artış gözlenmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında bölgede verilen toplam teşvik belgesi sayısı 984, sabit yatırım tutarı 5.991 milyon TL ve istihdam öngörüsü 22.784 kişi iken, bu rakamlar 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 1.264 belge, 13.141 milyon TL ve 56.689 kişi olarak gerçekleşmiştir. Belge sayısında 28,5, sabit yatırım tutarında 119,4 ve istihdam sayısında 148,8 artış sağlanmıştır. Bu oranlar Türkiye geneli için sırasıyla 10,1, 31,2 ve 23,8’dur.
Plan döneminde, başta KOBİ’ler olmak üzere Bölge’deki işletmelerin ve girişimcilerin rekabet gücünü artırmak amacıyla kullandırılan kredilerde artış sağlanmıştır.
Bölge’nin teknoloji geliştirme ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik olarak Gaziantep, Dicle ve Harran üniversiteleri bünyesinde 3 teknopark faaliyete geçmiştir.
Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölge tarihin her döneminde çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığı için kültür ve turizm varlıkları açısından da çok zengindir. Kültür varlıklarının korunarak turizm odaklı değerlendirilmesi, istihdam ve sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla turizm altyapısının iyileştirilmesi, turizm çekim merkezleri oluşturulması ve turizmin çeşitlendirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmüştür. 2008-2012 döneminde 56 adet kültür varlığı eski eserin onarımı bitirilmiştir.
Doğal kaynakların korunması amacıyla orman varlığının artırılmasına ve erozyonun önlenmesine yönelik faaliyetler etkin bir şekilde yürütülmüştür.
Tarım sektörünün Bölge’nin kalkınması için başat sektör olduğu gerçeğiyle, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine devam edilmiş, çiftçi ve üreticilere dönük eğitim ve yayım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Plan döneminde tarımsal örgütlenme projelerine, organik tarım uygulamalarına, kırsal kalkınma yatırımlarına, hayvancılık ve kurumsal kapasite projelerine toplam 743 milyon TL destek verilmiştir; 
GAP Bölgesi için hazırlanan Rekabet Gündemi Çalışması çerçevesinde organik tarımın geliştirilmesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin artırılması, Bölge’nin turizm potansiyelinin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesine yönelik proje ve faaliyetlere önem verilmiş; pilot uygulamalara başlanmıştır.
Bölgede, tüm eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarında artış sağlanmış ve derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılmıştır. 2007-2008 eğitim öğretim yılında brüt okullaşma oranları okul öncesi eğitimde (4-5 yaş) 22,6, ilköğretimde 103,1 ve ortaöğretimde 57,8 iken, 2013-2014 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitimde (4-5 yaş) 32,2, ilköğretimde 114,5 ve ortaöğretimde 86,6 olarak gerçekleşmiştir. 
Bölge’de yeni kurulan 6 üniversite ile birlikte GAP’ın 9 ili de üniversiteye kavuşmuş; yüksek öğretime erişimde önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Bölge’nin ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim birimlerinin açılmasına öncelik verilmiş; 26 fakülte, 9 yüksekokul, 4 enstitü olmak üzere 39 yeni bölüm açılmış, program sayısı ve üniversiteye kabul edilen öğrenci sayısı artmış ve öğrenciler daha modern koşullarda eğitim olanağına kavuşmuştur. Üniversiteler bünyesinde kurulması planlanan merkezi araştırma laboratuvarlarından 5’i tamamlanmıştır. Dicle ve Harran üniversitelerinde sürekli eğitim merkezleri kurulmuştur. 

İSTİHDAM ARTIYOR
GAP EP’de istihdamın artırılması, işsizliğin ve kayıt dışı istihdamın azaltılması ve işgücü kalitesinin yükseltilmesi amacıyla işgücü yetiştirme programları yaygınlaştırılmış, istihdam garantili kurslara ağırlık verilmiştir. İŞKUR’un düzenlemiş olduğu aktif işgücü kurs ve programlarından 178.100 kişi yararlanmıştır. 
Sağlık alanında fiziki ve beşeri altyapı önemli ölçüde geliştirilmiştir. Yatak sayısının artırılmasıyla birlikte hastanelerde nitelikli oda sistemine geçilmiş; sağlık hizmetlerinin sunumu yaygınlaştırılmış ve kalitesi yükseltilmiş, buna bağlı olarak temel sağlık göstergelerinde son derece önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. On bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı da 13,9’dan 19,7’ye yükselmiştir. Sağlık personeli sayısında önemli artış sağlanmıştır. GAP illerinde 2002 yılında 52 olan sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğum oranı, 2012 yılında 95,5’e yükselmiştir. Anne ölüm oranı 2008 yılında yüz binde 38,9 iken, 2012 yılında yüz binde 14,7’ye gerilemiştir. Bebek ölüm oranı 2009 yılında binde 17,3 iken 2012 yılı sonunda binde 15,7’ye ve 2013 yılında da 15,5’e düşmüştür.
GAP Eylem Planı’na özgü bir program olan ve daha sonra diğer bölgelere yaygınlaştırılan Sosyal Destek Programı (SODES)  ile meslek edindirme, sosyal içerme, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi alanlarda yaklaşık 350 milyon TL kaynakla 2.751 proje desteklenmiş, 1.247.906 kişiye ulaşılmıştır. 2013 yılında ise 491 proje desteklenmiş ve projelere 70 milyon TL kaynak aktarılmıştır.
Kırılgan kesimlerin ihtiyaç duyduklarında sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilecekleri yeni sosyal koruma merkezleri oluşturulmuştur. Bu alanda 24 merkez (Çocuk ve Gençlik Merkezi, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Yaşlı Dayanışma Merkezi, Toplum Merkezleri ve Sevgi Evleri gibi) hizmete alınmış ve çeşitli programlar düzenlenmiştir. Ayrıca, Bölgede hizmet veren Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) sayısı 44’e ulaşmıştır.
Toplumun tüm kesimlerinin kültür hizmetlerine erişimini sağlamak amaçlanmış, Adıyaman-Kahta, Batman, Mardin, Kilis ve Diyarbakır Kültür Merkezleri tamamlanarak hizmete açıldı. 
Bölge’ye doğalgaz arzı sağlayacak 5 boru hattı inşaatından 3’ü tamamlanmış, Siirt, Batman ve Kilis illeri ile Bismil, Silvan, Beşiri, Kozluk, Kurtalan ilçelerine ve Adıyaman-Kâhta ilçesine doğal gaz arzı sağlanmıştır. 
Bölge’nin karayolu ulaşım altyapısı önemli ölçüde iyileştirilmiştir. 2000’li yılarda GAP Bölgesi’nde 98 km olan otoyol ağı 2013 yılı sonunda 291 km’ye, 294 km olan bölünmüş yol ağı ise 1.705,5 km’ye ulaşmıştır. 
Havayolu ulaşımında 2013 yılında hem sefer sayısı, hem de yolcu sayısı 2004 yılına göre yaklaşık 4 kat artmıştır. Kilis ili hariç tüm iller havaalanına kavuşmuştur.
Batman Havaalanı Terminal Binası ile Şırnak Havaalanı’nın yapımına plan döneminde başlanmış ve her iki tesis de hizmete açılmıştır. Adıyaman Havaalanı Terminal Binası 2013 yılında bitirilmiştir. 
Sanayi altyapısını geliştirmeye yönelik 7 adet organize sanayi bölgesi (OSB) ve 8 adet küçük sanayi sitesi (KSS) tamamlanmış; Bölge’deki OSB sayısı 16’ya, KSS sayısı ise 35’e yükselmiştir.
GAP ilk çıktığında Türkiye’de büyük bir heyecan yarattı. GAP bittiğinde ülkeye nasıl bir yarar sağlayacak?
GAP ülkenin enerji ve gıda gereksinimlerinin bir kısmını karşılayabilecek bir projedir. GAP enerji ve gıda krizlerini engelleyebilecek bir yapıdadır. Bilindiği üzere kısa bir süre önce gıda ve enerji krizi yaşandı hatta gıda enerjisinde Vietnam ve Mısır bu konuda ihracatı yasakladı. Krizde en kötü şey ihracatların yasaklanmasıdır. Bu yasaklanma ise yine ciddi bir kriz doğurur. Türkiye’de ise gıda ve enerji krizi çözüldü. Türkiye özellikle enerji konusunda aktif rol alıyor ciddi enerji üreten 19 barajın 15 tanesi yapılmış bulunmaktadır. Ama aslında bizim çalışmalarımız gıda konusunda yoğunlaşmakta. Çünkü bölge içerisindeki sulama başka yerdeki sulamaya benzememektedir. Bu alandaki çalışmalar GAP ile 7 kat artmış durumdadır. Türkiye’nin sulanabilir toprak arazisinin yüzde 20’si bu bölgededir. Bu yüzde 20’nin de geriye kalan yüzde 80’den, yüzde yüz daha verimlidir. Bu nedenle bölgedeki sulama çalışmasının diğer yerlerden daha fazla bir anlama sahip. Şuan bölgede sulanabilir arazilerin kullanılması 500 bin hektar alana getirildi ve bu alan bir milyon hektar alanı geçince Türkiye gıda üssü alanında dünya üzerinde sayılı bir ülke olacaktır. GAP sayesinde Türkiye sayılı gıda üslerinden birine sahip olacak. Bunun sonucu olarak da Türkiye ihracatını artırmış ve gelirlerini katlamış olacaktır. Tabi alana yatırımlar geç kalmış durumdadır bunu sebebi olarak da bu yatırımları Türkiye kendi bütçesinden yapıyor. Kriz zamanında dahi Türkiye bu yatırımları kendi öz bütçesinden yapmış bulunmaktadır. 

21. YÜZYILIN PARLAYAN YILDIZI GÜNEYDOĞU ANADOLU İLLERİ 
GAP’ın hedefleri nelerdir? Önümüzdeki dönemlerde yapılacak yatırımlardan da bahseder misiniz? Türkiye 2023 hedeflerine hazırlanıyor. GAP’ın bu kapsamdaki yeri ve önemi nedir? 

2008-2012 dönemi için planlanan eylemler önemli ölçüde tamamlanmış olup, büyük ölçekli yatırımların hızlandırıcı etkisini yenilikçi uygulamalarla daha da artırmak amacıyla 2014-2018 dönemini içeren ikinci GAP Eylem Planı hazırlanmıştır. 
Yeni GAP Eylem Planı ile Bölge illerini 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline getirmeyi hedefliyoruz. Modern sulama tekniklerinin uygulanması, rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama olanaklarının genişletilmesi, ulaşım ve konut altyapısının üst standartlara çıkarılması, lojistik merkezlerin kurulması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, doğal ve kültürel dokunun değerlendirilmesi politikalar uygulanarak Bölge’nin rekabet gündemi desteklenmeye devam edilecektir. Şehirlerin yaşanabilirliğinin artırılması, turizm, organik ve iyi tarım, yenilenebilir enerji ve inovasyon çalışmaları yeni dönemin önemli unsurları olacaktır.  
Hedefimiz tamamladığımız projeleri kalıcı kılmak; refah düzeyini artırarak huzur ortamını devam ettirmek ve kardeşliği güçlendirmektir. Güneydoğu Anadolu’yu yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın tarım ve enerji üssü haline getireceğiz. GAP, gelecekte yaşanacak gıda ve enerji krizleri için ülkemizin şimdiden aldığı tedbirdir.
Eylem Planı kapsamında, Bölge’nin mevcut potansiyelinin değerlendirilerek rekabet gücünün artırılması, ekonomik kalkınmasının ve sosyal gelişmesinin hızlandırılarak ulusal büyümeye ve ülkenin 2023 yılı hedeflerine katkısının azami düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. GAP EP 2014-2018’de öncelikle devam eden yatırımların tamamlanması esastır. Bunun yanısıra, gerçekleştirilen tüm icraatların kalıcılığını sağlamak, yenilikçi, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam artırıcı yeni programlarla GAP kalkınma sürecini sürdürülebilir kılmak Eylem Planının temel misyonudur. 
Bölge’nin ekonomik ve sosyal gelişimine ivme kazandıracak, özel sektör yatırımlarını Bölge’ye çekecek, KOBİ’leri geliştirecek, üretimi çeşitlendirecek ve verimliliği artıracak, Bölge’nin rekabet gücünü yükseltecek, istihdamı ve nitelikli işgücünü artıracak uygulamalara öncelikle devam edilecektir. Eğitimli ve sağlıklı bireyler yetiştirecek, dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlayacak, doğal varlıkları ve kültürel zenginlikleri koruyacak, çevreye duyarlı,  sağlıklı ve güvenli yaşam mekânları oluşturacak çalışmalar hızlandırılacaktır. Sulama, ulaşım ve sanayi altyapısını daha da iyileştirecek ve yerel kurumların hizmet sunum kapasitelerini geliştirecek program ve uygulamalara ağırlık verilecektir. 

GÜNEYDOĞU’DA KALKINMA DEVAM EDECEK
Bölge’nin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere aktif işgücü politikaları yaygınlaştırılacaktır. İşgücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği artırılacak ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılmasını sağlayacak eğitim faaliyetlerine önem verilecektir.
Şehirlerin yaşam ve yatırım koşulları bakımından cazibesi artırılacak, taşıdıkları potansiyeller, sundukları imkânlar, ürettikleri mal ve hizmetler etrafında markalaşmalarını sağlayacak şartlar oluşturulacaktır. 
Sonuç olarak; GAP yalnızca kendi kaderini değiştiren bir uygulama değildir; ülkemizi geleceğe istikrarla taşıyacak, ülkemizin çehresini değiştirecek bir projedir. İnsanların refah seviyesini arttırarak sosyal barışı, huzuru tesis etmek açısından da son derece önemli bir projedir. 
Klasik anlamda GAP programı tamamlansa da yenilikçi, sürdürülebilir, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam artırıcı yeni programlarla Güneydoğu Anadolu Bölgemizde kalkınma süreci devam edecektir.  

Yorum

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler.
Lütfen hesabınıza giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

< Önceki   Sonraki >


Advertisement

Kullanıcı Girişi
Ziyaretçi Sayısı
116097714 Ziyaretçi
 
www.beyaz.net