17-05-2022
 
 
 
  :: Ana Menü
 
 
 
Duyurular
AKIL IÇIN YOL BIRDIR

(THERE IS but
ONE WAY for REASON)
       
(linkleri SAG TIKLAYIN
                                 lütfen)

Sn.Soner YALÇIN'dan 
dikkate değer bir yazı: 
Edebiyatla 
               Ahmaklaştırma
https://www.sozcu.com.tr/
2021/yazarlar/soner-yalcin
/edebiyatla-ahmaklastirma
-6335565/
 


Önerdigimiz sayfalar:
M. SAID ÇEKMEG?L 
anisina
https://www.facebook.com/
groups/35152852543/?mul
ti_permalinks=1015385
0899667544&notif_t=grou
p_highlights&notif_id=147
2405452361090
Nuri BiRTEK
                kardeşimizin
(facebook sayfasından 
              ilginç tespitler)
https://www.facebook.
com/nuri.birtek
Raci DURCAN
                  kardeşimizin
(facebook sayfasından
             ilginç tahliller)
https://www.facebook.com
/raci.durcan?fref=tsMesut TORAMAN
                   karde?imizin
(facebook sayfas?ndan
dikkate de?er görüntüler)
https://www.facebook.
com/mesut.toraman.52

M. Selami Çekmegil 
                          kimdir!

    ____________________
BU SITE
    Selami ÇEKMEG?L’in
Yegenleri:
    Melike TANBERK ve 
    Fatih ZEYVELI'nin
 beyaz.net ekibi ile birlikte
      M.Said ÇEKMEGIL 
  an?sina ARMAGANIDIR!  


   Anasayfa arrow Geçmişten arrow Geçmişten arrow Hz.Muaviye'nin Uluborlu ve ESKİŞEHİR sEFERİ
Hz.Muaviye'nin Uluborlu ve ESKİŞEHİR sEFERİ PDF Yazdır E-Posta
Kullanıcı Oylama: / 2
KötüÇok iyi 
Yazar Ramazan TOPRAKLI   
15-10-2013
Hz. MUÂVİYE’NİN AMMÛRİYE (ULUBORLU) ve
DEREVLİYE (ESKİŞEHİR) SEFERİ
                      Sunum:  Ramazan TOPRAKLI
Muâviye, 25/646 yılında Ammûriye savaşına gittiğinde, Antakya ile Tarsus arasındaki kaleleri boşaltılmış buldu; bunun üzerine bu kalelere, savaşlarından dönünceye kadar, Şam el-Cezire ve Kınnesrin halklarından bir topluluğu bıraktı. Bundan bir veya iki sene sonra Muâviye, yaz savaşı için Yezîd b. el-Hurr el-Absî’yisavaşa gönderdi ve ona da aynı şeyi yapmasını emretti. Valiler de aynı şeyi yapıyordu. Bu haberi rivayet eden kişi, Muâviye’nin savaşları adlı kitapta; onun 31/652 yılında el-Massisa tarafına savaşa gittiğini; Derevliyye’ye kadar ulaştığını ve dönerken Antakya ile kendisi arasında rastladığı bütün kaleleri yıktırdığını okudum (el-Belâzurî, 2002: 235-36).

Tarihi doğru konuşabilmek için “Tarihî Coğrafya”nın doğru bilinmesi gerekir: Ammûriye denilen şehir Uluborlu’dur. Ammûriye, El-Natulus (Anadolu, güneşin doğduğu yer) denilen çok geniş bir bölgenin merkezidir.Ammûriye’nin doğu sınırı Beyşehir’i içine almaktadır. Tarihî Kıral Yolu; Tarsus, Pozantı, Konya yakını, Felebeli, Şarkikaraağaç, Eğirdir Gölü’nün darlaştığı Kemer Boğazı, Uluborlu, Denizli üzerinden Sart’a gider. Büyük Kuruş dâhil birçok kıral ve seyyah bu yolu sıklıkla kullandılar. Bugün Eğirdir Gölü olarak bilinen göl, 500 sene öncesine kadar Eğirdir ve Hoyran Gölleri olmak üzere iki ayrı göl idi ve iki göl arasında suları Hoyran’dan Eğirdir Gölü’ne akan 15-17 bm’lik Menderes adında bir ırmak vardı. Kemer Boğazı’nda; Firik kıralı 3. Midas (MÖ 738-690?)’ın başşehri olan ünlü Kelana kenti vardır (Topraklı, 2010-11-12-13).
 
KıralSerhas (MÖ 480-465), Makedonyalı İskender (MÖ 333), Selefkuskıralları, Romalı Konsül ManliusVulso (MÖ 189), Sahabe Fedâle b. Ubeyd el-Ensari (668), Mesleme b. Abdülmelik (717), Üsküdar’a kadar giderek Roma’yı vergiye bağlayan halife Mehdi’nin oğlu Hârun (782), Me’mun, Mu’tasım (838), Afşin (1068), Selçuklu ve Osmanlı bu yolu hep kullandılar (Sarıçam ve Topraklı).

Mu’tasım 838 yılında Uluborlu’yu aldı. 1173 yılında İstanbul, İznik, Eskişehir, Afyon, Uluborlu ve Konya üzerinden Şam’a giden el-Herevi (Heratlı), Battal Gazi’nin ve Mu’tasım ile gelip Uluborlu’da şehit düşenlerin mezarlarını gördüğünü söyler (el-Herevi, 1957: 131).
 
Tarsus’tan İstanbul’a giden başlıca yollar şöyledir:
1-Tarsus, Pozantı, Çiftehan, Derbboğaz, Karaman, Beyşehir, Şarkikaraağaç, Kemer Boğazı, Uluborlu
1.1-Uluborlu, Dinar, Denizli, Sart, Çanakkale Boğazı ve İstanbul
1.2-Uluborlu, Şuhut, Afyonkarahisar, Eskişehir, İznik, İzmit Körfezi, İstanbul
1.3-Uluborlu, Arızlı (Gereme), Çay (Denus veya Denur), Bayat, Bardakçı, Seyitgazi, Eskişehir
1.4- Afyonkarahisar, Kütahya, Ulubat, Çanakkale Boğazı
2-Tarsus, Pozantı, Çiftehan, Derbboğaz, Karaman, Yunuslar (Beyşehir), Doğanhisar, Akşehir, Çay
2.1-Çay, Eskişehir ve2.2-Çay, Afyonkarahisar, Kütahya yolları
Bu yollar, İbnHordazbih (820-912) ve el-İdrisî(1100-1166) tarafından bahsedilmiştir.
 
Orduların ve İslâm ordularının çok sık kullandığı yol 1, 1.1 ve 1.2 numaralı yollardır.
 
Muâviye, 25/646 yılında 1 numaralı yolu, 31 yılında muhtemelen 1 ve 1.2 yolunu kullanmış olmalıdır.

Fedâle 49/669 yılında 1 ve 1.2 yoluyla İstanbul’un fethine gitmiştir. Kuşatma dönüşündeFedâleUluborlu’yu fethetmiş ve 53’de de vefat etmiştir. Kaynakların yazdığına göre olay şöyle cereyan etmiştir: 46/666 yıllarında Ermeniyye Valisi Sapar, başkaldırır ve İstanbul üzerine yürür. Onun bu yürüyüşünde Muâviye, sahabe Fedâle b. Ubeyd el-Ensari emrindeki bir orduyla Sapar’ı desteklemeye söz verir. Fedâle, Doğu Hamideli (Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost)’a geldiğinde Sapar’ın öldüğünü haber alır. Sapar, yolu üzerindekiŞuhut-Yalvaç arasında bulunan Hadrianopolis’i alır ve o esnada atından düşerek ölür. Sapar’ın Müslüman olmuş olma ihtimali de vardır.
 
Fedâle durumu bir mektupla Muâviye’ye haber verir. Muâviye yardımcı kuvvetler gelinceye kadar beklemesini ve sonunda İstanbul üzerine yürümesini bildirir. Fedâle, bekleme sırasında Gelendost civarında bazı fetihler ve mescitler yapmış olmalıdır. Yardımcı kuvvetlerin gelmesi üzerine Fedâle, Şuhut-Afyonkarahisar-Eskişehir üzerinden Gemlik-Yalova civarına varır. Denizden gelen Yezid b. Muâviye’nin kuvvetleriyle birleşerek ilk İstanbul kuşatmasına katılırlar.Yezid b. Muâviye’nin ordusunda Eyyub el-Ensari de vardır. Hz. Eyyub,İstanbul surları önünde şehit düşmüştür.

Mesleme b. Abdülmelik 717’de 1 ve 1.1 yolu (Kıral Yolu)’nu kullanmıştır. Kuşatmanın uzun sürmesi üzerine halife, Ömer b. Abdülaziz kuşatmayı kaldırmıştır. Genç Hârun (Reşid) de 782’de muhtemelen 1 ve 1.2 yolunu kullanmıştır. Bu yol üzerinde çok sayıda kent ve büyük su kaynaklarının var oluşu orduları ve seyyahları bu yol üzerinden geçmeye teşvik etmiştir.
 
Battal Gazi, 740 yılında 1.2 yolu üzerinde; muhtemelen Şuhut-Uzunpınar köyünde şehit düşmüştür.

Eski Uluborlu’da Bahçe Camisinin batısında Sahabe Mezarları diye bir yer vardır. Mu’tasım’ın Uluborlu’yu fethi esnasında şehit düşenlerin mezarları muhtemelen bahsedilen bu yerde olmalıdır. Malûmunuz Mu’tasım, Hârun Reşid’in Türk cariyesinden oğludur. Ordunun emiri Afşin, Türk’tür ve Uluborlu’yu fetheden ordunun ekseriyeti Türklerden meydana gelmiştir. Türkler, Doğu Hamideli topraklarına ta 9. Asrın başlarından itibaren gelmişlerdir.
 
Şu güzel tevafuka bakınız ki; 1068 yılında Uluborlu’yu üçüncü defa fetheden ordunun komutanı da Sultan Alparslan’ın beylerinden başka bir Afşin’lidir (Turan, 1998: 19-20). 14 Ekim 2013
 
                                                                            Ramazan Topraklı
KAYNAKLAR
el-Belâzurî, (2002): Fütûhu’l-Büldân, Çev.: Fayda, Mustafa; TC Kültür Bakanlığı-Ankara
el-Herevi (Al-Harawi) (1957): Guide desLieux de Pèlenirage, IstitutFrançais de Damas-Damas
el-İdrisî (1984): Ünsü’l-Mühecve’r-Ravzu’l-Fürec, TıpkıBasım, Frankfurt
İbnHordazbih (1889): El-Mesâlikve’l-Memâlik (YollarveMemleketler), BerilMatbaası-Leiden
Encyclopaedia of Islam (EI): ‘Ammûriya
Rémzi (Ramsay), V. M. (1960): Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, çev.: Pektaş, Mihri; MEB-İstanbul
Topraklı, Ramazan (2010): Değişen Coğrafya ve Miryokefalon Savaşı, Semih Ofset-Ankara
Topraklı, Ramazan (2011): İkinci Haçlı Seferi; Yalvaç Meydan Muharebesi ve Kaşıkçıbeli Zaferi-Semih Ofset-Ankara
Topraklı, Ramazan (2012): Yol ve Tarih, Semih Ofset-Ankara
Topraklı, Ramazan (2013): Hicrî 541/1146 Roma-Selçuklu Savaşları; Sütkuyusu Baskını ve Ammûriye, Sistem Ofset-Ankara
Turan, Osman (1998). Selçuklular Zamanında Türkiye, Boğaziçi Yayınları, 6. Baskı-İstanbul
 
BİLDİRİLER
Sarıçam, İbrahim (2007): Arapların İstanbul Kuşatmaları; 550.yılında Fetih ve İstanbul, TTK

Yorum

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler.
Lütfen hesabınıza giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

Son Güncelleme ( 24-10-2013 )
< Önceki   Sonraki >


Advertisement

Kullanıcı Girişi
Ziyaretçi Sayısı
82130521 Ziyaretçi
 
www.beyaz.net