01-03-2024
 
 
 
  :: Ana Menü
 
 
 
Duyurular
AKIL IÇIN YOL BIRDIR

(THERE IS but
ONE WAY for REASON)
       
(linkleri SAG TIKLAYIN
                                 lütfen)

Sn.Soner YALÇIN'dan 
dikkate değer bir yazı: 
Edebiyatla 
               Ahmaklaştırma
https://www.sozcu.com.tr/
2021/yazarlar/soner-yalcin
/edebiyatla-ahmaklastirma
-6335565/
 


Önerdigimiz sayfalar:
M. SAID ÇEKMEG?L 
anisina
https://www.facebook.com/
groups/35152852543/?mul
ti_permalinks=1015385
0899667544&notif_t=grou
p_highlights&notif_id=147
2405452361090
Nuri BiRTEK
                kardeşimizin
(facebook sayfasından 
              ilginç tespitler)
https://www.facebook.
com/nuri.birtek
Raci DURCAN
                  kardeşimizin
(facebook sayfasından
             ilginç tahliller)
https://www.facebook.com
/raci.durcan?fref=tsMesut TORAMAN
                   karde?imizin
(facebook sayfas?ndan
dikkate de?er görüntüler)
https://www.facebook.
com/mesut.toraman.52

M. Selami Çekmegil 
                          kimdir!

    ____________________
BU SITE
    Selami ÇEKMEG?L’in
Yegenleri:
    Melike TANBERK ve 
    Fatih ZEYVELI'nin
 beyaz.net ekibi ile birlikte
      M.Said ÇEKMEGIL 
  an?sina ARMAGANIDIR!  


   Anasayfa arrow Güncel Yazılar arrow AHİM: OKULLARDA MESCİTLER AÇIK (VE OLMAYA DEVAM EDECEK!)
AHİM: OKULLARDA MESCİTLER AÇIK (VE OLMAYA DEVAM EDECEK!) PDF Yazdır E-Posta
Kullanıcı Oylama: / 3
KötüÇok iyi 
Yazar Mehmet YAMAN   
03-04-2013
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI: “OKULLARDA MESCİTLER AÇIK (VE OLMAYA DEVAM EDECEK!)” 

                                                               Mehmet YAMAN  
Tüm kamu kurumlarıyla okullarımızda, hangi inanca mensup olurlarsa olsunlar, inanan insanların, inançlarının gereği bulunan ibadetlerini ve dinsel ritüellerini yapabilmeleri için uygun mekanların, şahsiyetlerine uygun bir biçimde tanzim edilerek, hizmetlerine sunulması, devletimizin en önemli görevlerinden birisidir, insan haklarına saygı bakımından.

   Bu, hem demokratik hukuk devleti olmanın bir gereği ve hem de kendi çıkardığı kanunlar ile, kanun hükmünde kabul ettiği uluslar arası sözleşmelerin kendisine yüklediği önemli bir görevdir.
   Bakalım temel hak ve özgürlüklere ilişkin Anayasamızın 90.maddesiyle, ülkemizde uygulamak üzere bir kanun olarak kabul ettiğimiz, uluslar arası sözleşmelerin ilgili maddeleri ne diyor:
 
   A - LOZAN ANTLAŞMASI, MADDE – 38/2: “Türkiye’nin tüm halkı, kamu düzeni ve genel ahlak ile bağdaşmazlık göstermeyen her din, mezhep ya da inanışın gerek genel, gerek özel biçimde özgürce kullanılması hakkına sahip olacaktır.”
 
   B - KOPENHAG KRİTERLERİ, MADDE – 9/4: “Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, din ya da inancını değiştirme, ve din ya da inancını bireysel ya da topluca, KAMUYA AÇIK, YA DA ÖZEL OLARAK, İBADET, ÖĞRETİM, UYGULAMA VE DİNSEL ÖDEVLERİN YERİNE GETİRİLMESİ YOLLARIYLA, DIŞA VURMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İÇERİR.”
 
   C - KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLARA İLİŞKİN   ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME;
 
   a - MADDE – 18/1: “Bu hak, herkesin istediği dine ya da inanca sahip olması, ya da bunları benimsemesi özgürlüğünü ve HERKESİN İSTER TEK TEK, İSTERSE BAŞKALARI İLE BİRLİKTE TOPLU OLARAK, KENDİ DİN YA DA İNANCINI, TAPINMA, UYMA, UYGULAMA YA DA ÖĞRETME BAKIMINDAN, AÇIK YA DA KAPALI BİÇİMDE ORTAYA KOYMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DE İÇERİR.”     
 
   b -A Y N I  S Ö Z L E Ş M E, MADDE – 18/4: “Bu sözleşmeye taraf olan devletler, ANA-BABALARIN, ÇOCUKLARINA, KENDİ İNANÇLARINA UYGUN BİR DİNSEL VE AHLAKSAL EĞİTİM VERME ÖZGÜRLÜKLERİNE SAYGI GÖSTERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.”


   D - İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN
   KORUNMAZSINA İLİŞKİN SÖZLEŞME, MADDE – 2: “Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. DEVLET, EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA YÜKLENECEĞİ GÖREVLERİN YERİNE GETERİLMESİNDE, ANA VE BABANIN BU EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KENDİ DİNİ VE FELSEFİ İNANÇLARINA GÖRE YAPILMASINI SAĞLAMA HAKLARINA SAYGI GÖSTERİR.”
     Ülkemizde kanun olarak geçerli bulunan, yukardaki uluslar arası sözleşmelerin maddelerini tekrar ve dikkatlice bir defa daha okuyalım…NE GÖRÜYORUZ?...
   Demek ki, ana ve babalar velayetleri altında bulunan evlatlarını, hangi inançsal ve ahlaksal esasa göre okutmak istiyorlarsa, Devlet onların bu isteklerini yerine getirmeye zorunlu imiş, bu kanunlarımıza göre. Bunun gereğini yerine getirmeyen hükümetler ve yönetimler, görevlerini suiistimal ve  Anayasamızı ihlal etme suçunu işliyorlarmış.


   Üzülerek itiraf edelim ki, bu hükümet dahi aynı suçları işlemeye devam ediyor.

   AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İSE ÜLKEMİZDEKİ İNANCININ GEREĞİ BULUNAN İBADET UYGULAMASINI NASIL GÖRÜYOR VE ZANNEDİYOR, şimdi onu görelim:


   A - AİHM. NİN, 4. DAİRESİNİN 44774/98 S.LI VE 29 HAZİRAN 2004 T.Lİ KARARININ,111 NUMARALI BENDİNDE, üniversitelerdeki bir incelemeyle ilgili olarak, “ Mahkeme, Türk Üniversitelerinde, Müslümanlığa inanan öğrencilerin, Müslümanlık inancının alışılmış bir parçası olan DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİRMELERİNDE ÖZGÜR OLDUKLARININ TARTIŞMASIZ OLDUĞUNU KAYDETMİŞTİR.” denmektedir.
   B – AİHM. GENEL KURULUNUN, 44774/98 S.LI VE 10 KASIM 2005 T.Lİ KARARININ, 118 NUMARALI BENDİNDE, yine üniversite öğrencileriyle ilgili bir inceleme sonunda, “ Türk Üniversitelerinde, İBADET ETMEK İSTEYEN MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERİN, MÜSLÜMANLIK İNANCININ ALIŞILMIŞ İBADET ŞEKİLLERİ İLE UYUMLU OLARAK, DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİRMEKTE SERBEST OLDUKLARINI KAYDEDER.” denmektedir.


   AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN hem 4. Dairesi ve hem de Genel Kurul kararları, açıkça şunu göstermektedir ki, okullarda, her türlü inanca ve özellikle İslam inancına sahip öğrenciler, inançlarının gereği bulunan ibadetlerini açık ve seçik yapıyorlar (yapmalılar). Bu mahkemenin tesbiti neye dayalı olarak yapılmış bilgimiz dışında olmakla beraber, bu karar, “inançlarının gereği ibadetlerde bulunmak isteyen öğrencilerimizin, okullarda rahat rahat ibadetlerini yapabilmesi için, gereken her türlü hijyenik tedbirleri, idarenin alması gerektiğini”, gösteriyor ki, bu karara uymak hükümetin tüm ilgili kurumlarının tabii ve zorunlu bir görevidir.


   YUKARDAKİ GENEL KURUL KARARININ 107 NUMARALI BENDİNDE İSE, “ devletin görevi, bu konularda hoşgörü ortamının sağlamaktır. Bu gibi durumlarda idari makamların rölü, gerginliğin kaynağını ortadan kaldırarak (istek sahibini kapı dışarı ederek), yok etmek değil, rakip gurupların birbirlerine hoşgörü sağlamasını temin edecek ortamları hazırlamaktır” denmekte olup, bu karar da açıkça gösteriyor ki, inancının gereği olan ibadetini yapmak isteyin kişinin, bu temel hak ve hürriyetini yerine getirmesinde, problem ve gerginlik yaratmadan, uygarlık esaslarına göre, teknik bazda, hijyenik şartlara da uygun zeminler temin ederek, yardımcı olması, bu sözleşmelerin altına imza koyan tüm devletlerin tabii görevleridir.


   Kısaca yaptığımız değerlendirmede, objektif bir biçimde ve hiç su katmaksızın gördük ki, gerek eğitim kurumlarında ve gerekse, diğer devlet kurumlarında, inancının gereği bulanan günlük ibadetlerini yerine getirmek isteyen insanların, gerekirse yazılı beyanlarını da alarak, rahat rahat ibadet edecekleri hijyenik bir ortamı hazırlamak, devlet kurumlarının zorunlu birer görevidir. Bunu yapmayan resmi görevliler, en alt tabakadan en üste kadar ve hatta, bakanlar ve başbakan dahil olmak üzere, silsileli bir biçimde Anayasamızı ihlal, kesinleşmiş yargı kararlarının gereğini yerine getirmemek gibi suçları işlemekten dolayı ceza kanunumuza göre, haklarında cezai takibat yapılabilecek bir biçimde sorumluluğu taşımaktadırlar.


   Bu nedenle, tüm sorumluların bu konudaki yasal görevlerini yerine getirmelerini, aksi halde yapılacak şikayetlerle, takibata uğrayabileceklerini, objektif hukuki değerlere göre değerlendirme yapan bir hukukçu olarak, tüm devlet yetkili ve görevlilerinin ıttılalarına sunuyoruz.
   Saygılarımızla…
                                                   
                                                                                                      02.04.2013
                                                                                              Araştırmacı-Hukukçu
                                                                                                  Mehmet Yaman

Yorum

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler.
Lütfen hesabınıza giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

Son Güncelleme ( 03-04-2013 )
< Önceki   Sonraki >


Advertisement

Kullanıcı Girişi
Ziyaretçi Sayısı
109206196 Ziyaretçi
 
www.beyaz.net