24-04-2024
 
 
 
  :: Ana Menü
 
 
 
Duyurular
AKIL IÇIN YOL BIRDIR

(THERE IS but
ONE WAY for REASON)
       
(linkleri SAG TIKLAYIN
                                 lütfen)

Sn.Soner YALÇIN'dan 
dikkate değer bir yazı: 
Edebiyatla 
               Ahmaklaştırma
https://www.sozcu.com.tr/
2021/yazarlar/soner-yalcin
/edebiyatla-ahmaklastirma
-6335565/
 


Önerdigimiz sayfalar:
M. SAID ÇEKMEG?L 
anisina
https://www.facebook.com/
groups/35152852543/?mul
ti_permalinks=1015385
0899667544&notif_t=grou
p_highlights&notif_id=147
2405452361090
Nuri BiRTEK
                kardeşimizin
(facebook sayfasından 
              ilginç tespitler)
https://www.facebook.
com/nuri.birtek
Raci DURCAN
                  kardeşimizin
(facebook sayfasından
             ilginç tahliller)
https://www.facebook.com
/raci.durcan?fref=tsMesut TORAMAN
                   karde?imizin
(facebook sayfas?ndan
dikkate de?er görüntüler)
https://www.facebook.
com/mesut.toraman.52

M. Selami Çekmegil 
                          kimdir!

    ____________________
BU SITE
    Selami ÇEKMEG?L’in
Yegenleri:
    Melike TANBERK ve 
    Fatih ZEYVELI'nin
 beyaz.net ekibi ile birlikte
      M.Said ÇEKMEGIL 
  an?sina ARMAGANIDIR!  


   Anasayfa arrow Güncel Yazılar arrow Bir Milletin Ruhunu Yapan MAARİF VE MUALLİMİN ÖNEMİ
Bir Milletin Ruhunu Yapan MAARİF VE MUALLİMİN ÖNEMİ PDF Yazdır E-Posta
Kullanıcı Oylama: / 7
KötüÇok iyi 
Yazar Eyüp BEYHAN   
24-09-2011

Bir Milletin Ruhunu Yapan MAARİF ve MUALLİMİN ÖNEMİ

                                                                      Eyüp BEYHAN

Eğitim ve öğretim yılı başladı. Bugünün verileriyle 16 milyon öğrenci ve 700 bini aşkın öğretmen ders başı yaptı. Öncellikle Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını dilerim, çocuklarımızın, gençlerimizin bu eğitim ve öğretim döneminde Muaffak olmasını diliyorum. 

Eğitim kavramı ile karşılaştığımızda her birimiz bu kavrama karşılık bulacak ifadeler muhakkak kullanabiliriz. Zira insanın var oluşundan beri eğitim, hiç durmadan işleyen bir süreç olmuştur. Farkında olalım yada olmayalım devamlı işleyen bu eğitim sürecinin içerisinde yer alıyorsak, bu kavramı çok iyi kavramamız gerekir.

Osmanlıca “terbiye” kavramında karşılık bulan eğitim; Batı dillerinde “educare” beslemek, “educario” geliştirici ortam hazırlamak, “educere” ise yükseltmek yukarı kaldırmak anlamına gelmektedir. Kişinin zihni, bedeni, duygusal, toplumsal yeteneklerinin, davranışlarının istenilen doğrultuda geliştirilmesi, ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür. En yaygın kullanımıyla bireylerin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı ve istendik değişmeler meydana getirme sürecidir.

Türkçe ’de ise, ‘eğitim’ kavramı 1940’lardan beri, maarif, tedrisat, talim ve terbiye gibi sözcüklere karşılık gelecek şekilde kullanılmaktadır (İ.E.Başaran,Eğitime Giriş. Ankara: Sevinç Matbaası1984:14). Diğer bir ifadeyle eğitim kavramı söz konusu bu dört sözcüğü içermektedir. Yani terbiyeden kastedilen bakma, besleme, büyütme, ilim, edep öğretme, talim, alıştırma, yetiştirme, edep öğrenmesine vesile olacak tarzda hafif surette ceza verme gibi anlamlar; maarif ve tedrisattan kastedilen öğretim ve bilgilendirme; talimden kastedilen de öğrenilenlerin hayata geçirilmesi (M.Doğan, Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul: İz Yayıncılık. 1996:1066, 723, 1055, 1041) gibi anlamlar dilimizde eğitim kavramını ifade etmektedir.

Bu bağlamda eğitim kavramı köken itibariyle Türkçede eğ, eğmek, fiil kökünden türetilmiş olup, bükmek, uygulamak, öğretmek, yetiştirmek, geliştirmek, alıştırmak, egemenlik altına almak, yenilgiye uğratmak, ezmek, kırmak, yönlendirmek gibi anlamlara gelmektedir (Z.Eyüboğlu,Türkçe Kökler Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitapevi1997:76).

Bilindiği gibi eğitim, yetişen nesillerin topluma intibakını sağlamak, millî kültürü genç kuşaklara aktarmak, böylece fert ve cemiyet hayatında bir denge ve ahenk meydana getirme faaliyetidir. Eğitim ailede, okulda ve çevrede hayat boyu süren bir etkileşimin adıdır. Her devlet, kendi toplumunun değer yargılarına, zamana, ekonomik ve diğer şartlara göre bir eğitim sistemini ve anlayışını benimser.

Unutmamak gerekir ki, “bir milletin ruhunu yapan maariftir”. Maarife yani eğitime değer vermeyiş milletin ruhunun yıkılışını hazırlar. Şüphesiz bir ülkenin kalkınmasında temel unsur eğitimdir. Eğitim, belli bir toplumun varoluşunu ve ilerleyişini güvenceye bağlamak amacıyla üyelerine gerekli bilgi, beceri, düşünce ve davranış kalıplarını aktarması sürecidir. Bir ülkenin insan kaynağı o ülkenin en değerli varlığını teşkil etmektedir. Eğitim ise, insan için en önemli öğelerden biridir. Bu nedenle bir ülkenin kalkınması insanlarının eğitim seviyesi ile doğru orantılıdır. Çünkü kalkınmanın gerçekleşmesinde, doğal kaynaklar ve sermaye gibi ekonomik unsurların kullanılması insan becerisine bağlıdır ve insan bu beceriyi eğitimle kazanmaktadır. Aynı görüşe sahip olan Milli eğitim Bakanı Ömer Dinçer şu tespitte bulunuyor:“Bu ülkenin kalkınmasını istiyorsak mesela 2023 yılında tüm dünya ekonomileri içerisinde ilk 10'da olmak istiyorsak, bence eğitime önem vermeliyiz, çocuklarımızı uluslararası rekabete açık kabiliyetler haline getirmeliyiz. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı, artık sübjektif, ideolojik tartışmaların dışında algılanmalı, burayı çok rasyonel ve bu ülkenin geleceğini belirleyen alan olarak görmeli ve bunun üzerinden fikir yürütmeliyiz kanaatindeyim.”

Milli eğitim bakanlığı eğitimde köklü bir reform gerçekleştirerek çağın koşullarına uygun yeni bir maarif sistemi tesis edileceği kanaatindeyim. Milli ve manevi değerlerin referans alındığı bir eğitim sisteminin oluşması temel arzumuz olunduğunu belirtmeliyim. Eğitim sistemimizin “ithal” konumdan çıkartılıp “milli” bir eğitim sistemine dönüştürülmesi, bu ülkeye ve millete en büyük hizmet olsa gerek.

Neslin yetişmesinde en büyük rolün öğretmenlere düştüğü bir gerçektir.Her büyük mütefekkirin bir gençlik tahayyülü vardır. Biz bunu Mehmet Akif’in Asımın Neslinde, Necip Fazıl’ın Büyü Doğu Neslinde, Sezai Karakoç’un Diriliş neslinde ve burada zikretmeden geçilemeyecek Ali Ulvi Kurucu’nun ateşler içinde fakat yanmayan gençliğinde görebiliriz. Üstat Nurettin Topçu gençlik tahayyülünü Beklenen Gençlik yazısında ortaya koyuyor. Topçu, gençliğin bitmeyen enerjisi ile hayat aşısı verilen milletlerin mutlaka medeniyet basamaklarında yükseleceğini ifade ediyor. Gençliğe verilecek hayat aşısını yapma görevinin de ancak maarif sisteminin işi olduğunu ortaya koyarak öncü neslin inşasında eğitimin ve öğretmenin önemini hatırlatıyor.Padişahlar, şehzadelerini muallime emanet ederler ve onların ruh yapılarını her bakımdan hocalarına teslim ederlerdi.Orhan’ı yetiştiren, Fatih’i cihanda harika bir manevi olgunluğa sahip kılan muallimlerdir.

İyi bir neslin çıkmasının yolunun, en iyi eğitimcinin elinde geçtiğini vurgulayan Eflatun, şu önemli tespiti vurgulamaktadır: “Halkın yaşaması ve mutlu olması isteniyorsa, eğitim ön plana alınmalıdır. Eğitim işleri, yurttaşların en iyisine verilmelidir. Kendisi erdemli olmayan kişinin; bir başkasını erdemli yapması düşünülemez. Eğitimin amacı her şeyden önce erdem sevgisini genç kuşaklara aşılanmalıdır..”

Eğitim ve öğretim sürecinde öğretmenlerin mesuliyetine değindikten sonra, öğrenci öğretmen ilişkisini sergileyen, Hatice Kültür adlı öğrencinin 1990 yılı öğretmenler gününde yazdığı, vicdan meselesi olan öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenin vicdanına seslenen şiir ile yazımı noktalıyorum.

 

 • Ben bir gülüm, sen bahçıvan
 • Çok açarsam eser senin;
 • Mis kokarsam hüner senin,
 • Ama bir de soluversem
 • Günah senin, günah senin öğretmenim...
 •  
 • Ben tohumum, çiftçi sensin
 • Çok sularsan ürün senin;
 • Bol olursam verim senin
 • Ama bir de çürütürsen,
 • Hata senin, hata senin öğretmenim...
 •  
 • Ben elmasım, sanat sensin
 • Pırlantaysam emek senin;
 • Parlıyorsam ışık senin,
 • Ama bir de parçalarsan,
 • Kırık senin, kırık senin öğretmenim...
 •  
 • Ben boş defter, kalem sensin,
 • Doğru yazsan yarın senin;
 • Güzel yazsan ikbal senin
 • Ama bir de karalarsan
 • Vicdan senin, vicdan senin öğretmenim...
 •  
 • Ben öğrenci, sen öğretmen,
 • Başarırsam hüner senin;
 • Kazanırsam zafer senin
 • Ama bir de kaybedersem
 • Yok başka diyecek sözüm
 • Yorum senin, yorum senin öğretmenim.

                                                                                                            Eyüp BEYHAN

                                                                                                     

Yorum
Gelin Bir de Steve Jobs'u dinleyelim...
Yazar Admin açık 2011-09-30 06:45:27
Steeve Jobs diyor ki dolaylı olarak bu alanda: 
http://www.youtube.com/watch?v=9Gj-pwYQFKI&feature=youtube_gdata_player&noredirect=1

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler.
Lütfen hesabınıza giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

Son Güncelleme ( 26-07-2017 )
< Önceki   Sonraki >


Advertisement

Kullanıcı Girişi
Ziyaretçi Sayısı
111555857 Ziyaretçi
 
www.beyaz.net