21-02-2024
 
 
 
  :: Ana Menü
 
 
 
Duyurular
AKIL IÇIN YOL BIRDIR

(THERE IS but
ONE WAY for REASON)
       
(linkleri SAG TIKLAYIN
                                 lütfen)

Sn.Soner YALÇIN'dan 
dikkate değer bir yazı: 
Edebiyatla 
               Ahmaklaştırma
https://www.sozcu.com.tr/
2021/yazarlar/soner-yalcin
/edebiyatla-ahmaklastirma
-6335565/
 


Önerdigimiz sayfalar:
M. SAID ÇEKMEG?L 
anisina
https://www.facebook.com/
groups/35152852543/?mul
ti_permalinks=1015385
0899667544&notif_t=grou
p_highlights&notif_id=147
2405452361090
Nuri BiRTEK
                kardeşimizin
(facebook sayfasından 
              ilginç tespitler)
https://www.facebook.
com/nuri.birtek
Raci DURCAN
                  kardeşimizin
(facebook sayfasından
             ilginç tahliller)
https://www.facebook.com
/raci.durcan?fref=tsMesut TORAMAN
                   karde?imizin
(facebook sayfas?ndan
dikkate de?er görüntüler)
https://www.facebook.
com/mesut.toraman.52

M. Selami Çekmegil 
                          kimdir!

    ____________________
BU SITE
    Selami ÇEKMEG?L’in
Yegenleri:
    Melike TANBERK ve 
    Fatih ZEYVELI'nin
 beyaz.net ekibi ile birlikte
      M.Said ÇEKMEGIL 
  an?sina ARMAGANIDIR!  


   Anasayfa arrow Çeviriler arrow Genel arrow ESRAR VE RUMUZDAN GÜLDESTE (Antoloji):
ESRAR VE RUMUZDAN GÜLDESTE (Antoloji): PDF Yazdır E-Posta
Kullanıcı Oylama: / 5
KötüÇok iyi 
Yazar Mevlana M. İkbal LAHORİ   
19-11-2009
“TİLKİ MİZAÇLI OLMUŞSUN” “KUR’AN”DAN UZAKLAŞTIĞIN İÇİN ZELLİL OLDUN” (*)
                                                                              Mevlana M. İkbal LAHORİ
                                                                Çeviren: Prof. Dr. Ali Nihat TARLAN
“Biz, iman ve teslimin geniş yolundan uzak düşmüşüz. Sen Azer’den, ben ise İbrahim’den uzağız.” “Cihanda insanlık, bir masal haline geldi. İnsan, insanın yabancısı oldu… SİYASET bir mezhep haline geldi. Ve bu ağaç garp bahçesinden yetişti.” “ Bizi Frenk büyüsü bağlamış.” 

“Biz bu âlemde sessiz harf idik. Peygamberler sayesinde vezinli bir mısra haline geldik.” “Ferd, Hak sayesinde, millette ferd sayesinde diridir.” “Siyah tevhide erince kırmızı olur. Faruk ile Ebu Zerin akrabası olur. Akrabalığın ve yabancılığın yeri gönüldür. Gönüller bir renkte olursa o cemiyete
MİLLET nedir. “Millet, ferdlerin bir araya gelmesinden meydana gelir. Onu terbiye eden, yetiştiren peygamberdir.” “İslam, millet, tevhit ve peygamberlik üzerine kurulduğu için mekân bakımından ona son yoktur.” 

“Müslüman isen gönlünü bir iklime bağlama. Bu keyfiyet ve kemiyet âleminde kaybolup gitme. Müslüman, memleket mefhumuna sığmaz. Onun gönlünde Şam ve Rum manasız sözlerdir.” “Müslüman’ın hayatından maksat i’lay-i Kelimetullahtır. Gayesi, yalnız memleketler fethetmek olan cihat, İslam dininde haramdır. 

“Hak, İkra (oku) sözünü bize talim etti… bizim itibarımız (La ilahe) kelime-i tevhidden gelir. Biz, bugün ve yarın derdinden kurtulmuşuz. Gönlümüzde yalnız Hak sevgisi vardır.” “İklime, dedeye bağlı olan insanın, Lem yelid ve lem yulad’den haberi yoktur.” 

Put’ların süprüntüsünü Kâbe’den çıkarıp atan (Hz. Muhammed), kazanan insan, Allah’ın sevgilisidir, dedi. Yazık, başkasının sofrasından rızık alıp onun minnetini yüklenene…” “Ey başkasının sofrasından kırıntı dilenen, sende olan malı başka dükkânda arıyorsun. Müslüman’ın bezmi başkalarının mumundan yandı. Onun mescidini KİLİSE kıvılcımı yaktı.” “Bu Kâbe, tekrar puthane oldu. Her Müslüman (görünen gafil)in koltuğunun altında bir Menat, bir Lat, bir Uzza ve Hübel putu var. Bizim şeyhimiz Brehmenden daha kâfir. Zira kafasında bir Sümenat taşıyor. Acemin meyhanesinde sızmıştır… Kâfir gibi ölümden korkuyor. Göğsünde diri bir kalpten eser yok.” “Yeis, hüzün, korku bütün kötülüklerin anasıdır.” “Düşman seni korkak gördü mü, bir bahçede gül toplar gibi kolaylıkla seni ele geçirir.” “Yalnız hak korkusu imanın unvanıdır. Haktan gayrı olan varlıklardan  korkmak gizli bir şirkten başka bir şey değildir.” 

“Ey kendinden kaçan, kendine gel. Ey Kur’an’ın hikmeti kendisine emanet edilen insan, kaybettiğin birliğini tekrar ele geçir.” “Ey afyon çekip uykuya dalan, sen bu sebepler âlemine yani masivaya alçak vasfını veriyorsun. Kalk mahmurlaşmış gözünü aç; bu varlığa mecbur ve mahkûm olan âlemi alçak telakki etme. Sen onu elde et, o seni ele geçirmesin.” 

“Kuran’dan uzaklaştığın için zelil oldun. Dünyanın uygunsuz dönüşünden şikâyet edip duruyorsun.” “Müslüman mısın? Bu zünnardan kurtul. Bir mum olup hür insanlar milleti olan Müslümanlığın meclisini aydınlat.” 

“Gene ortaya bir Azerlik (puta tapıcılık) usulü atıldı. Yeni bir (put) heykeli yontuldu. Bu put, kan dökmekten zevk-u sefa bulur. Bu putun adı renk, mülk ve neseptir. İnsanlık bu değersiz putun ayağı dibinde koyun gibi boğazlandı.” “Kâbe, bizim putlarımızla süslü; küfür, bizim Müslümanlığımıza kahkahalarla gülüyor. Şeyh putların aşkı uğruna İslam’ı feda etti. Zünnardan tespihine ip yaptı. Pirlere saçları ağardığı için pir dendi. Köy çocuklarının maskarası oldular. Gönüller (La ilahe) yazısına yabancı; orası heves putlarıyla dolu bir put hane haline gelmiş. Her saçını uzatan bir mutasavvıf hırkası giymiş. Ah bu din satan tüccarlardan illallah. Vaizler de, sofiler de mevki’e, rütbeye tapıyorlar, İslam’ın şan ve şerefi ayaklara düştü.” 

“Ey imanındaki hürriyet ve safveti kaybedip onu bir takım bid’atlere esir eden, küfür şivelerinin zindanında kapanıp kalan, hareketlerinde kitapların ahkâmından ayrılıp Allah’ın nehyettiği şeyler peşinde yürüyen! Eğer Müslüman olarak yaşamak istiyorsan, bu ancak Kur’an’ın ahkâmına tebaiyet ile mümkündür. Yün hırka giymiş sarhoş, derviş; şiir söyleyenin nağmelerinin şarabından sarhoş derviş, gönlünde Iraki’nin söylediği şiirin ateşi yanan dervişin meclisi Kur’an ahkâmına taban tabana zıttır. O, başına şeyhlik fahrini tac, altına hasırı taht yapmış ve fakr-ı manevi adı altında tekke ve dergâhları haraca kesmiştir. Yahut masal söyleyen vaiz, değersiz manaları büyük sözlerle söylemiştir. Mesela hadis uleması Hatib ve Deylemi’yi dilinden düşürmez. Hadisin zaif, şazz, mürsel kısımlarından uzun uzun bahseder. Sen bunları bırak; hakkın kitabını oku. Onun senin üzerinde hakkı vardır. Her istediğin muradı onda bul.” 

“Sen benlik makamından haberdar değilsin; ziyanına sebep olan şeyle övünüyorsun. Sen bir ahmaksın.” "Her yüksekliğin fevkinde olan mümin, başkalarıyla müsavi hale düşmeğe tahammül edemez.” “Ne zamana kadar yıldızlar gibi yaşayıp varlığını seher vakitlerinde kaybedeceksin? Fecr-i kazip seni aldatmışKendine iyice bak; sen güneşsin, başka yıldızlardan ışık satın alma. Gönlüne gayrın nakışını yazdın. Kimyayı kaybettin. Şimdi onun yerine elinden bir avuç toprak var.” 
“Kendi nefsine hükmünü geçirmeyen insan, başkalarına kul olur.” 

“İslam kavimlerinin tasavvuf ve edebiyatı üzerinde fikirlerinin büyük tesiri olan Yunanlı Eflatun koyunluk mesleğine salik olmuştur. Onun tahayyüllerinden sakınmak VACİPTİR”. “Hayat başkasını tavaf etmekten kurtulmak, kendini Kâbe olarak tanımaktır. Kanat çal; arzın cazibesinden kurtul; kuş gibi düşmek nedir; bilme. Ey akil insan, eğer kuş değilsen mağara kapısına yuva yapma.” “Müslüman dünyadan kaçar, Hak tarafına koşar, tedbirini dua ile kuvvetlendirmek ister.” “Müslim, Hakkın emrine razı olduğu için yıldız gibi onun dudağından tebessüm eksik olmaz.” “Hayatının gidişi Hz. Muhammed’in vazettiği nizam dâhilinde olsun. Kendi hüner ve marifetine ve arzuna itimat edip onu yolundan ayrılma. 

“Eğer Müslüman’san âlemden Hak tekbiri kalkmasın diye daime uğraş, durma.” “Şeriatte başka mana arama; incinin içinde ışıktan başka bir şey yoktur. Bu inciyi bizzat Cenab-ı hak i’mal etmiştir. Onun dışı da içi de incidir. Hakikat ilmi Şeriat’tan başka bir şey değildir. Sünnetin aslı muhabbetten başka bir şey değildir… Sana söylüyorum; Şeriat İslam’ın sırrıdır. Onun başı da Şeriat’tır, sonu da Şeriat’tır.” “Milli ahlakın güzelliği, Muhammed’in emrettiği ahlak ve adaba riayetle olur.” 

Bu yeni asrın sana telkin ve kabul ettirmek istediği aldatıcı prensiplere karşı uyanık bulun. Ey yolcu, aklını başına al; yoksa sonra eşkıya yolunu vurur.” 

“İslam’ın manası uful edip giden şeyleri terk etmektir.” “Cenab-ı Hak, her dava ve hükmü neshetti. İslamiyet’i ebediyete kadar baki kıldı. Müslüman’ın gönlünde Allah’tan başka hiçbir şeye muhabbet beslenmez ve cihana karşı, benden sonra ve benden mütekamil bir millet olmaz diye haykırır.” 

“Milli hayat, gözle görülür bir merkez ister. İslam milletinin merkezi Beytülharam (Kâbe’dir)” “İslam milleti, onu tavaf ettiği için aynı nefesi alan bir vücut gibidir.” “La ilahe illallah, bir sedeftir ki, onun içindeki inci namazdır. Namaz Müslüman kalbine küçük bir hac gibidir… Oruç açlığa ve susuzluğa gece baskını yapar. Tenperverlik Hayberini fetheder… Hac, müminlerin fıtratını nurlandırır. Ona göç etmeyi öğretir… Zekât; devlet, zenginlik sevgisini mahveder. İnsanlara müsavatı sevdirir. Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’inde başkalarına iaşe ve infak etmezseniz hayra nail olamazsınız buyuruyor. Zekât bu ilahi emre imtisal edenlerin ruhunu ve imanını takviye eder. İnsanda altını artırır; altına me’luf olmak zevkini azaltır… Kavi olan Hakk’a bağlanarak kuvvetli ol ki, toprak devesinin üstüne çıkıp oturasın.” “İmana uygun işler, ibadetler imanın zevkini artırır. Tatbikat haline gelmeyen iman ölüdür..” 

“Kur’an huzurunda kul ve efendisi müsavidir.” Kalbini bu doğru sözle kuvvetlendir, Müslümanlığın menşeine doğru git ki sana Müslüman densin.” 

“Ey akil insan; gözünü, kulağını, ağzını aç; Hak yolunu eğer görmezsen vebali benim boynuma olsun…” “Dünyanın fahr-u şerefi olan Hz. Muhammed kıyamet günü sana Hak sözü bizden aldın; o halde niçin diğerlerine bu hakikatleri ulaştırmadın? Dediği zaman senin halini göz önüne getirip utancımdan tir tir titriyorum.”
(*) kriter, Ocak-78, sayı: 2/21_____

Sayfalar: 56, 28, 59, 18, 19, 13, 10, 25, 26, 57, 65, 56, 36, 61, 58, 14, 15, 17, 35, 50, 62, 44, 57, 63, 43, 62, 32, 56, 57, 55, 45, 40, 59, 58, 14, 38, 42, 35, 37, 27, 60, 20, 39, 40, 46, 52, 23, 36, 51, 43.

kriter'in Notu: Bu kompozisyon, Selma ARSLANER kardeşimiz tarafından tape edilerek sitemize armağan edilmiştir. Selma hanıma teşekkür ederiz. kriter

Yorum

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler.
Lütfen hesabınıza giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

Son Güncelleme ( 09-08-2010 )
< Önceki   Sonraki >


Advertisement

Kullanıcı Girişi
Ziyaretçi Sayısı
108921005 Ziyaretçi
 
www.beyaz.net