18-06-2024
 
 
 
  :: Ana Menü
 
 
 
Duyurular
AKIL IÇIN YOL BIRDIR

(THERE IS but
ONE WAY for REASON)
       
(linkleri SAG TIKLAYIN
                                 lütfen)

Sn.Soner YALÇIN'dan 
dikkate değer bir yazı: 
Edebiyatla 
               Ahmaklaştırma
https://www.sozcu.com.tr/
2021/yazarlar/soner-yalcin
/edebiyatla-ahmaklastirma
-6335565/
 


Önerdigimiz sayfalar:
M. SAID ÇEKMEG?L 
anisina
https://www.facebook.com/
groups/35152852543/?mul
ti_permalinks=1015385
0899667544&notif_t=grou
p_highlights&notif_id=147
2405452361090
Nuri BiRTEK
                kardeşimizin
(facebook sayfasından 
              ilginç tespitler)
https://www.facebook.
com/nuri.birtek
Raci DURCAN
                  kardeşimizin
(facebook sayfasından
             ilginç tahliller)
https://www.facebook.com
/raci.durcan?fref=tsMesut TORAMAN
                   karde?imizin
(facebook sayfas?ndan
dikkate de?er görüntüler)
https://www.facebook.
com/mesut.toraman.52

M. Selami Çekmegil 
                          kimdir!

    ____________________
BU SITE
    Selami ÇEKMEG?L’in
Yegenleri:
    Melike TANBERK ve 
    Fatih ZEYVELI'nin
 beyaz.net ekibi ile birlikte
      M.Said ÇEKMEGIL 
  an?sina ARMAGANIDIR!  


   Anasayfa arrow Temel Konular arrow İNEĞE TAPINMA SUÇU (Çoban Tefsiri'nden)
İNEĞE TAPINMA SUÇU (Çoban Tefsiri'nden) PDF Yazdır E-Posta
Kullanıcı Oylama: / 9
KötüÇok iyi 
Yazar M. Selami ÇEKMEGİL (ÇOBAN TEFSİRİ'nden)   
13-05-2009
İNEĞE TAPINMA SUÇU(*)

                                                 M. Selami ÇEKMEGİL
Toplumsal hayata konu olan en önemli olgulardan biri de suç ve cezadır. Problemlerimiz ve çözümlenmesi gereken hususular arasında suç var, suçlu var; suçlunun tecziyesi de var. En göze batan büyük suçlardan biri, katil (haksız yere adam öldürme)dir. Katlin en aptalcası, vicdan sızlatanı , dünyevi cezadan aciz kalınanı ise kendini öldürmek; intihar eylemidir. Daha geniş bir perspektiften bakarsak, suçların en anlaşılmaz ve sersemcesinin, kişinin kendine yönelik haksızlıkları olduğunu söyleyebiliriz. Hatta, kendine (nefsine) hakareti takva (üstünlük) gibi algılayan yanlış felsefi görüşlere bile
rastlayabiliyoruz. İşte bu cümleden olarak, kasıtla yanlışa yönelmesi de, kişide kendine yönelik bir suç, toplumda ise intihar gibidir. Çünkü kasıtla yanlışa yönelişte ve hakikatin ışığını kendine kapatışta, kişinin ve toplumun kendi kendine haksızlık yapması garabeti vardır.

Burada neyin yanlış, neyin haksızlık ve suç olduğunu kimin belirleyeceği meselesi ortaya çıkıyor. Suçu kim belirleyecek; ben mi, sen mi, toplum mu? Yoksa beni de, seni de, senden benden oluşan toplumu da aşan bir güç mü?

Kanaatimce, ceza verme gücü olmayanın suç belirlemesi felsefi fantaziden öteye geçemez. Çünkü, suçu, suç olmayan eylemden ayıran temel özellik, bir anlamda ona ceza tertip olmasıdır. Bireyleri toplumun cezalandırması mümkün ise de, suç işleyen toplumu -ya da toplumları- cezalandıracak nihai güçten tegafül etmek, mağdur olmadığımız sürece alışageldiğimiz bir zaafımızdır. Oysa ki, toplumlar da haksızlık yapar, toplumlar da suç işler ve bu eylemlerinin karşılığı cezaya istihkak kesbederler. Mesela, yasal sömürü toplumsal bir suçtur. Cezası, enflasyon, işsizlik ve yoksulluktur. Faili meçhul ve haksız idamlar toplumsal cinayetlerdir. Cezası, belki toplumsal kargaşa, terör, güvensizlik ve utançtır; yabancı güçlerin müdahelesine maruz kalmaktır, yeryüzünden helak olmaktır.

Ön Kesen İnek Motifi:
Tabii, bir de ceza verme gücü iddia eden otorite çokluğu meselesi var. Bu, güçler arası çatışmayı getirir. Bir otorite diğerini tanımaz da ona baş kaldırırsa, çatışma ve savaş doğar. Savaş ve çatışma tarafsızlar için anarşi demektir. Anarşi ise çok kötü bir şeydir. Bu ortamda, savaşanlara taraf olmayanlar neyi kime göre, nasıl yapacaklarını bilemezler. Kuralsız ortamlarda neyin suç, neyin meşru olduğunu tefrik imkansız hale gelir. Bu sebepten bir kuvvet diğerini alt edinceye kadar, farklı bir yaklaşımla söylersek suç ve cezadan bahsetmek bile fantezi olur.

İşte dünyadaki bugünkü yansız ve zavallı halkı ne yapacağını bilemez halde tutan da bu anarşidir. Bu anarşik ortam, haksız ve zalim uluslararası güçlülerin, şaşmaz belirleyici Hak'kın gücüne başkaldırısının bir sonucudur. Haksızlar her dönemde farklı bir görüntü ile güç oluşturarak sayısız formalar giyip, insanı Hak'ka isyana sevketmek ve haksız bir şekilde, onu sömürmek ve kanını emmek istemektedir. Savaş aslında haksız şeytanla Hak'ka yönelmek isteyen insan arasındadır. Haksız şeytan -bu dünyada- kendine karşı Hak'kın gücünü yanına alarak güçlenmek isteyen insanın önünü kesmekte; yoluna yanıltıcı işaretler koyarak haksızlığa, kendi cenahına sevketmek istemektedir. Bu insan için kaçınamayacağı bir kaderdir, bir sınanmadır, bir sınavdır.

Bu sınavda en vahim yanlış, en büyük güç Allah'ın belirlemesine göre insanın kendi konumuna ihanet ederek şeytanlaşması, insan onurunu ayaklar altına alarak kendinden aşağı düzeydeki bir varlığı mutlak itaat edilecek bir 'tanrı' makamına oturtmasıdır. O varlık madde de olabilir, mana da; somut da olabilir, soyut da... Ama onun en güzel tanımını -tarih boyunca hep olageldiği üzere- "inek" motifinde bulabiliriz. Bu inek temsili bir motiftir. Kendini alçaltan insanca tanrı makamına konulan herşeyi temsil eder. Şeytanın insanla savaşında, hak yolda ilerlemesinin önünü kesmek için bu güne kadar kullandığı araçları en iyi resimleyen motif sanırım inek (buzağı) olmuştur. O, bugün nasıl Hintlinin önüne yattığında yolunu kesiyorsa, dün de İsrailoğulları'nın yolunu saptırmada bir işaret taşı olmuştur.

İneğe Tapınmanın Cezası
İşte bu inek (buzağı), Kur'anda da, sahte tanrı, suç belirleyici sahte güç makamına oturtulan her şeyi temsilen bir motif olarak, sahte tanrılara tapınan toplumların zavallı durumunu tasvir yolunda bir araç olarak resimlendirilmektedir. Sahte olduğu için ona inkıyad, aldatma ve aldanmanın bir göstergesi durumundadır. İngilizcede duyarsızlar ineğe benzetilirler.(*) Kısır düşünenler için duyarsız kabul edilen inek, yanlış bir anlatımla teamülen insanda da  alçalmanın ve inekleşmenin modeli olarak sunulmaktadır. Görüyor musunuz; insana hizmet konumunda çok yararlı ve çok sevilen bir varlık olan inek, tanrı makamına oturtulunca nasıl da buna şartlanmamış her insan için inekleşmenin bir göstergesi oluyor. İnek gibi en yararlı varlıklardan birini tanrı makamına oturtan ahmaklık bu kadar açıkken, tahta, taş demir ve boyaları, böcekleri tanrı edinen insanın garabetini ne gizleyebilir; hayret ediyorum. İneği tanrı edinmek, onu aşılamaz varlık konumuna koymak demektir. O halde itiraz edilemez şeyhler, soru solumaz ve üstünlüğü tartışılamaz yüce kişiler, liderler, veliler kabullenmek, onları sahte tanrılar makamındaki ineklere dönüştürmekten başka bir şey mi ifade eder?.. Bu: o yüce kişilere de hakaret eden kendini alçaltma eyleminden başka bir şey midir?

İşte, kainatı yaratan, bir depremle kaşaneleri ve firavun saraylarını yok eden, kıyamet günü bütün insanları hesaba çekecek olan en büyük güç Allah, bu kendini alçaltma eylemini insan için cezası vahim bir suç olarak tanımlıyor. "Kur'an-ı Azimüşşan"da bu suçu işleyen bireylerin ahiretteki yargılarında karşılaşacakları cezanın çok vahim olduğunu beyan eden Allah, bu suçu işleyen ve ahiret yargısına maruz kalmayacak olan toplumların ise cezasız kalacaklarını hiçbir şekilde söylemiyor. Böylesi toplumların cezasız kalacaklarını hiç sanmıyorum. Nitekim Kur'an, iyi ve kötü nitelikli bireylerden oluşan ancak egemen ilkesi kötülük, sahtelik ve haksızlık olan toplumların, hakettikleri cezaları bu dünyada devşirdiklerine dair çok sayıda kıssalar içeriyor.

Yanlıştan Dönenlere İzzet Müjdesi
Bunların en göze batanlarından biri olarak geçmiş İsrailoğulları'na ilişkin olanları biz de dikkate alabiliriz:

Allah Kur'anda İsrailoğullarına, kendi geçmişlerini hatırlatan hitaplarını sürdürürüken bir de diyor ki: "(Ey İsrailoğulları!..) hatırlayın ki, bir vakit Musa'ya, doğruya yönelmeniz için Kitabı (Tevratı) ve furkanı (hakla batılı ayıran kriteri) vermiştik. Musa kavmine demişti ki: 'Ey kavmim! Siz ineği (buzağıyı) tanrı edinmekle gerçekten kendinize kötülük ettiniz. Hemen yaradanınıza tövbe edin ve kendinizi (bu kötü hüviyyetinizi, bu benliğinizi) öldürün (yok edin). Bu yaradanınız katında sizin için çok daha iyidir. Böylece Allah tövbelerinizi kabul etmiş (size teveccüh etmiş) olur. Çünkü O, tövbeleri çok çok kabul edendir ve çok merhametlidir." (bkz.K.II/53-54).

Dikkat edilirse burada Musa kavmini bireyler olarak değil, toplum olarak; o bireylerden oluşan ayrı bir varlık, tüzel kişilik olarak muhatap alıyor ve ayrıca toplumsal sapmaların sonuçlarından, toplumsal yanlışlıklar batağından kurtulmanın yolunu da gösteriyor. Kurtuluşun ilahi formülünü gösteriyor ve diyor ki sanki: 'toplum olarak tövbe edip, bu yanlış saplantılarınızdan ayrılmadıkça, yönünüzü hintlinin kutsal ineğinden gerçeğe, kendi gerçeğinize çevirmedikçe, sizi yanlışa yönlendiren faktörleri ve kendi yanlış hüviyyetinizi yok etmedikçe, kötülükten ve kötü sonuçlardan kurtulamazsınınz. O halde yanlış yönünüzden dönün, sizi aşağıyaşan ayıbınızdan vazgeçin; gerçeklere ve doğruya yönelin, bu çirkin hüviyyetinizi ortadan kaldırın ki bu aşağılık hayatınız iyiye yönelsin!..' Cümlenin gidişinden anlaşılıyor ki, Musa'nın hitap ettiği toplum bu uyarıyı almış, algılamış ve sonradan yanlışı ilke edinmekten ayrılarak doğrunun, ilmin, aklın egemenliğine yönelmiş ki, Kur'an olayı anlatmaya devamla: "Allah da tövbelerinizi kabulle (size teveccüh etmişti) " diyor. Allah gerçekten her zaman çok merhametlidir; çok bağışlayandır. Yanlıştan döneni, aşağılık konumundan utanıp bu aşağılık köle hüviyyetine son vereni, zalim nefsini etkisizleştirip asil insan benliğine yönelenleri hemen kucaklar ve onlara izzet bağışlar. İsrailoğullarına bu hatırlatmalarıyla Kur'an, toplum olarak İranlılara,  Iraklılara, Tunuslulara, Orta Şarklılara da (Ve bize de sanki) aynı şeyleri söylüyor gibi geliyor bana... "Allah-ü Alem!.."
                                                                                              M.Selami Çekmegil

bkz.:
Bakara/53-54: "(Ey İsrailoğulları!..) hatırlayın ki, bir vakit Musa'ya, doğruya yönelmeniz için Kitabı (Tevratı) ve furkanı (hakla batılı ayıran kriteri) vermiştik (Tevratı) (hakla batılı ayıran kriteri. Musa kavmine demişti ki: 'Ey kavmim! Siz ineği (buzağıyı) tanrı edinmekle gerçekten kendinize kötülük ettiniz. Hemen yaradanınıza tövbe edin ve kendinizi (bu kötü hüviyyetinizi, bu benliğinizi (bu kötü hüviyyetinizi, bu benliğinizi) öldürün (yok edin). (yok edin). Bu yaradanınız katında sizin için çok daha iyidir. Böylece Allah tövbelerinizi kabul etmiş (size teveccüh etmiş) (size teveccüh etmiş) olur. Çünkü O, tövbeleri çok çok kabul edendir ve çok merhametlidir. (bkz.K.II/53-54). (bkz.K.II/53-54).


___________

(*) Deyim "as stolid as a cow" şeklindedir.

Yorum

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler.
Lütfen hesabınıza giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

Son Güncelleme ( 29-07-2013 )
< Önceki   Sonraki >


Advertisement

Kullanıcı Girişi
Ziyaretçi Sayısı
114459098 Ziyaretçi
 
www.beyaz.net