15-07-2024
 
 
 
  :: Ana Menü
 
 
 
Duyurular
AKIL IÇIN YOL BIRDIR

(THERE IS but
ONE WAY for REASON)
       
(linkleri SAG TIKLAYIN
                                 lütfen)

Sn.Soner YALÇIN'dan 
dikkate değer bir yazı: 
Edebiyatla 
               Ahmaklaştırma
https://www.sozcu.com.tr/
2021/yazarlar/soner-yalcin
/edebiyatla-ahmaklastirma
-6335565/
 


Önerdigimiz sayfalar:
M. SAID ÇEKMEG?L 
anisina
https://www.facebook.com/
groups/35152852543/?mul
ti_permalinks=1015385
0899667544&notif_t=grou
p_highlights&notif_id=147
2405452361090
Nuri BiRTEK
                kardeşimizin
(facebook sayfasından 
              ilginç tespitler)
https://www.facebook.
com/nuri.birtek
Raci DURCAN
                  kardeşimizin
(facebook sayfasından
             ilginç tahliller)
https://www.facebook.com
/raci.durcan?fref=tsMesut TORAMAN
                   karde?imizin
(facebook sayfas?ndan
dikkate de?er görüntüler)
https://www.facebook.
com/mesut.toraman.52

M. Selami Çekmegil 
                          kimdir!

    ____________________
BU SITE
    Selami ÇEKMEG?L’in
Yegenleri:
    Melike TANBERK ve 
    Fatih ZEYVELI'nin
 beyaz.net ekibi ile birlikte
      M.Said ÇEKMEGIL 
  an?sina ARMAGANIDIR!  


   Anasayfa arrow Çeviriler arrow Genel arrow MESNEVİ'DEN GÜLDESTE
MESNEVİ'DEN GÜLDESTE PDF Yazdır E-Posta
Kullanıcı Oylama: / 53
KötüÇok iyi 
Yazar Mevlana (Celaleddin-i Rumi)   
05-12-2005
Image
Aramak Yok Mu, (Aramak)
KUTLU BİR İŞTİR…
                                                 Mevlana (Celaleddin-i Rumi)
                                                  Mütercim Veled İzbudak
           ...  “Vahiyden olmayan söz, heva ve hevestendir.” (6/369). “..adam fikirle değerlidir, fikirle diridir.”(5/300) “Akıllıysa canımızdır.. ahmak ağzıma helva tıksa onun helvasından hastalanır, ateşlenirim!..”(4/158) “Kim ahmaksa düşmanımızdır..” (4/158)
            Dünyada tamahsız sofi az bulunur. O sebepten sofi, hayli hor, hakirdir. (Burada sofinin bir ayini taklit ederken başına gelen acı iş anlatılır ve sofinin en sonunda şöyle dediği kaydedilir): O taklide ikiyüz kere lanet olsun!” (2/41, 43)
            “Savaş, delilerin ellerindeki kılıçları alsınlar diye müminlere farz olmuştur.”(4/118). “Kafirler inatlaşmada maymun tabiatlidirler.” (1/23)
            “İnsan (kerremna) kır atına binmiş, ihtiyar dizginini de akıl eline vermiştir.”(3/269) “Akıl, akla uygun olan her şeyi mucizesiz, keşmekeşsiz kabul eder.” (1/176) “Kötü hastalık, lanet edilmesi icabeden, uzaklığa layık olan illet akıl noksanıdır.” (2/117) “..her kötü kişinin kafirliği,
firavunluğu, umumiyetle akıl noksanlığından ileri gelmiştir.”(2/118) “akıl nurani ve iyi bir hak ve hakikat arayıcısyken..” (3/307) “…Hakikate ulaşmamış, elini taklit ve hüccete atmış şeyh!” (3/41) “..aklı uçan başsa kuyruk kesilir!” (1/76)
            “Duygu gözünün mezhebi, İtizaldir. Akıl gözüyse vuslata kavuşmuştur, Sünnidir.” (2/5) “Peygamber ne de güzel söyledi: Bir zerre aklın , oruçtan da yeğdir; namazdan da.”(5/38) (Hadis olarak naklettiği bu habere mesnevi kaynak vermiyor).
            “..Akıl mehenk olmadıkça meydana çıkmaz… her ikisini de hemen mehenge vur! Bu mehenk te Kur’andır, peygamberlerin halidir.” (4/186)Vehim alemleri yakan Firavunun’dur; akıl, canları parlatan, aydınlatan Musa’nındır.” (4/186)
            “Aklın varsa, başka bir akılla dost ol, görüş, danış!” (4/104)
            “Bu akıl, öğrenmeye ve anlamaya kabiliyetlidir ama vahiy sahibi ona öğretir.”(4/106) İmana mensup akıl, adil bir şahneye benzer..” (4/161) “Yarın dostunun senden nefret etmesini istemiyorsan bir akıllıya dost ol, akla yar ol!” (3/218) “..karanlıkları yakan o aklı kendine kılavuz yap!” (1/304)
            “Akıllı kişiye, sonda göülecek şey önceden görünür.”(3/275) “Akılsız, ahırdaki otu tatlı görür..akıllı ahırdaki hayvanın nihayet kasap elinde telef olacağını görür.”(3/305) “Aklın hassası işin sonunu görmektir..” (2/118) “ileriyi gören akıl gözü keskindir.” (3/374).
            “Aklı, bir dostun aklına dost et de (onların işi danışmakladır) ayetini oku, ona göre iş yap!” (5/15) “Sen de akıl güneşini yak..” (5/13)) Akıllılar , cüzde küllü görürler.”(4/11)
            “Aklı tam olmayan akıllı kişinin yanında taşa, kerpice benzer.” (6/41)
            “Akıllı olanlara bir işaret yetişir..” (5/102) “Gerçi aklın seni yücelere çekmekte; ama taklit kuşun aşağılarda yayılmakta..” (2/178) “Akıl, bir kere yüz gösterse, suretini şu aleme izhar etse, gündüz bile, onun nuruna karşı kapkaranlık kalırdı. Ahmaklık ta mesela, meydana çıkıverse gecenin karanlığı, onun yanında apaydın kalır!”(4/176)
            “Bilgisizlik, taklit ve zan ile dolu ağlayış.(5/108) “..araştırmadan, doğru bir içtihatta bulunmadan heva ve hevesine uyarak BİD’ATe kapılanı, yel, ad gibi kapar öldürür.” (6/369) “Taklitle uyumaksızın bakmayı adet edin, kendi aklını koru..”(6/263) “İsa (A) nasıl kaçtıysa sen de ahmaktan  kaç! Ahmakla sohbet, nice kanlar döktü! Hava suyu yavaş yavaş çeker, alır ya.. ahmak ta dininizi böyle çalar, böyle alır işte.” (3/211)
            “Muhakkikle, mukallit arasında çok fark vardır. Bu Davut gibidir; öbürü ses gibi! Bunun sözleri yanıklıktan doğar, öbürüyse söylenmiş köhne sözleri belleyip nakleder.”(2/38) “Mukallit, söz söylerken ağlasa bile habisin maksadı, ancak tamahtır” (2/38) “..her mukallit de sınanmakla rüsvay olur.” (5/329) “..mukallitte yüzlerce delil, yüzlerce söz vardır. Ama dile getirince görürsün ki onlarda can yok.”(5/203)
            “Akıl, asıllarda mukallit olduğu (zaman) için bil ki ferilerde de mukattir.” (6/87) “Taklitten doğan bilgi canımızın vebalidir, iğretidir. Biz se o bizim malımızdır diye oturup kalmışız.” (2/178) “Taklit bilgisi, satış içindir..” (2/250) Mekke ulularının Peygamberle harp ederken kurban kesmeleri de, tanrı tarafından kabul edilir ümidiyleydi.” (1/184) “Mukallitlere ‘zorla gelin’, yaratılışı temiz kişilere de ‘isteyerek gelin’ denmiştir.” (3/376) “Çünkü o, taklit perdesinden kurtulmuştur..” (4/175)
            “Taklit her iyiliğin afetidir..”(2/38) “..Mukallit de iki yolun arasında şaşırır kalır.”(5/264)
            “Ey oğul! Bağı çöz, azat ol. Ne zamana kadar gümüş, altın esiri olacaksın?”(1/2) Ey can, önce farenin şerrini defet, sonra buğday biriktirmeğe çalış, çabala!”(1/31) “Er ol, erlerin maskarası olma; kendi başının çaresine bak, sersemleşme.” (1/40)
            İnsanoğlunun gizli düşmanı çoktur. İhtiyata riayet eden kişi, akıllıdır.”(1/84) Temiz şeyler temizlere aittir; pislere de pis şeyler.. kendine gel!(2/22) Bir adam sakalla erkek  olsaydı keçinin de sakalı var, tüyü var; o da adam olurdu.Halbuki o keçi, kötü bir klavuz olur, kendisine uyanları ancak kasaba çeker, götürür. Sakalını tarar, ben ileri gelen biriyim demek ister.. Kendine gel de sakaldan vazgeç, kendine bir yol tut, bu benliği, bu teşvişi bırak.”(5/273) Firavun da saçını sakalını süslemiş… kendisini İsa’dan yüce göstermeye kalkmıştı.”(3/62)
            Peygamber rahipliği nehyetti. Sen nasıl oldu da böyle bid’ate kapıldın.. Ümmetin arasında ol, Ahmed’in (S) sünnetini bırakma..”(6/41) “Bir kimse iman ve itaat yolunda yürüyüp te bir an bile ziyan etmişse kafirim!”(1/79)
            Sen güçleştirilmişle kolaylaştırılmışı birbirinden ayırt et..”(1/39) Fikrin donmuşsa, düşünemiyorsan yürü, zikret. Zikir fikri titretir, harekete getirir. Zikri bu donmuş fikre güneş yap.”(6/118)
            “Ekmek isteğine düşen eşekten farksızdır..” (1/306) “..malın sebatı yoktur; gece gelir, gündüz dağılıverir. Güzelliğin de değeri yoktur. Bir diken yarasıyla solup sararıverir..” (6/23)
            “Din ehlini kin ehlinden ayırt et..”(1/306) “Peygamberlerin ululuğundan ve hutbelerinden gayrı padişahların hutbeleri, ululukları, adları, sanları değişir; baki kalmaz.” (1/90) “Mezara türbe yapmak, üstüne kubbe kurmak, mana sahiplerince makbul değildir.”(3/11) “.. köre teklif yok..” (3/54) “Eğer körsen teklif yoktur. Değilsen yürü var; sabır kurtuluşun anahtarıdır.” (2/6) “..Tamah insanı sağır eder.” (2/32)  “Dünya malı zayıf kuşların tuzağıdır..” (4/53) “Boğazına düşkün yemeye alışkın sofiler, köpek gönüllüdürler, fakat kedi gibi yüzlerini yıkarlar temiz görünürler.” (2/32)
            “Kur’anın nuru da hak ile batılı zerre sere fark eder, bize gösterir.”(2/65) “akıl, başka akılla birleşti mi nur artar, yol meydana çıkar.” (2/2) “Bilgiyle uyumak, uyanıklıktır. Vay bilgisizlikle oturan uyanık kişiye!” (2/3) “ARAMAK YOK MU , KUTLU BİR İŞTİR. Hak yolundaki bu istek maniler giderir.”(3/116) Aletin yoksa bile iste ara.. (Allah) yolunda alete ihtiyaç yoktur.” (3/117)

Not : 1-parantez içindeki rakamların birincisi cilt numarasını, ikincisi sayfa numarasını gösterir.
2- Bu kompozisyon M.E.V.ince yayınlanan Mütercim Veled İzbudak’a ait Mesnevi tercümesinden alınmıştır.
3- Bu kompozisyon, kriter dergisi, 1. Cilt, 1977, 9. sayıdan alıntıdır.

Yorum
Mesnevini özeti
Yazar erken açık 2007-12-14 22:15:10
anlaşılır ve açık bir demet sundunuz okuyucuya. Alah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.
MEVLANA'DAN
Yazar bilal sürgeç açık 2007-12-16 09:14:48
MEVLANA'DAN 
 
 
 
Gül solup mevsim geçince bülbülden macera duymazsın 
 
 
 
Ayna neden gammaz değil? Yüzünden tozu pası silinmemiş de ondan 
 
 
 
Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz, bütün dünyayı ateşe vermiş olur. 
 
 
 
Tavus kuşun kanadı kendine düşmandır. 
 
 
 
Ölülerin aşkı ebedi değildir. 
 
 
 
İyi renkler temizlik küpünden hasıl olur. 
 
 
 
Aklı uçan başa buyruk kesilir. 
 
 
 
Manasız söz, su üstüne yazılan yazıdır. 
 
 
 
İnsan sözünde gizlidir. 
 
 
 
Hiçbir göz hem önünü hem ardını göremez. 
 
 
 
Hürmet eden hürmet görür. 
 
 
 
Sevgiliyi hoş tut hoşluk gör, incit incin. 
 
 
 
Sözün faydası yoksa söyleme! 
 
 
 
Bir söz bir âlemi yıkar, ölmüş tilkileri aslan yapar. 
 
 
 
Hiç buğday ektin de arpa gördün mü, Hiç attan eşek sıpası doğduğunu gördün mü? 
 
 
 
Ağızdan bir defa çıkan söz, yaydan fırlayan ok gibidir. 
 
 
 
Ey dil! Sen hem bitmez tükenmez hazinesin, hem de dermanı olmayan bir dertsin. 
 
 
 
Cahil insan ilelebet mihnete âşıktır. 
 
 
 
Ben varlığı yoklukta buldum 
 
 
 
Halk, kendi uğrunda ölenin yolunda ölür. 
 
 
 
Ucuz alan ucuz verir. Çocuk bir inciyi bir somuna değişir. 
 
 
 
Baharın tesiri ile taş yeşerir mi toprak ol ki renk renk çiçekler veresin. 
 
 
 
Yoksul halis altın gibi sevilse bile sözünü kimse dinlemez. 
 
 
 
Bütün güzel , hoş yaraşan şeyler, gören göz için yapılır. 
 
 
 
Aslanın önünde yiğitlik satanın aklı yoktur. 
 
 
 
Kürk kışın işe yarar, baharın değil. 
 
 
 
Akıl başka akılla birleşti mi? yol meydana çıkar. 
 
 
 
Dünyada insanın rahatı, dilini korumasındandır. 
 
 
 
Kuyumcunun aleti, kunduracının elinde kuma akilmiş tohuma döner. 
 
 
 
Doğanın, padişahtan kaçıp, kocakarının evine gitmesi bilgisizliğindendir. 
 
 
 
Öfke, sütü kan gösterir. 
 
 
 
Akıbeti görmeyen akıl nefistir. 
 
 
 
Hak olmadıkça batıl meydana çıkmaz. 
 
 
 
Dağdan alsan yerine koymazsan dağ bile yerinde durmaz. 
 
 
 
Sabret! Sabır güçlüklerin sıkıntıların anahtarıdır. 
 
 
 
Zan noksandır uçmaz. 
 
 
 
Hilebazın sözü çürümüş cevizdir. 
 
 
 
Tedbirsizlik pişmanlıktır. 
 
 
 
Dertli adamın tereddütle dolu, dumanlarla dolu bir gönül evi vardır.Derdini dinlersen o eve bir pencere açmış olursun. 
 
 
 
Köyde yurt tutmak aklın mezarıdır. 
 
 
 
Utanmazlık her aşağılık kişinin sığındığı bir sanattır. 
 
 
 
Sarhoşun önünda hendek de bir meydan da. 
 
 
 
Dua çıktığı evi bilir. 
 
 
 
Cahilin sonunda göreceği şeyi akıllılar önce görür. 
 
 
 
Her güzellik gönülden gelir. 
 
 
 
İnsan akılla bir olur saçı sakalı ağırmakla değil. 
 
 
 
 
 
İnsan zihni orman gibidir. Orada aslan da var, yaban eşeği de sen yaban eşeğinin arkasına takılma. 

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler.
Lütfen hesabınıza giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

Son Güncelleme ( 19-12-2010 )
< Önceki


Advertisement

Kullanıcı Girişi
Ziyaretçi Sayısı
116094566 Ziyaretçi
 
www.beyaz.net